Thứ Hai tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:11-15

 

Có một bà tên là Ly-đi-a… Bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà.  (Công Vụ Tông Đồ 16:14)

 

          Cầu nguyện tại bờ sông ở Phi-líp-phê, có lẽ bà Ly-đi-a không ý thức mình đang trên đường đến dòng sông thứ hai, nguồn ân sủng Thiên Chúa!  Một trong những người tham dự phụng vụ có mặt ngày sa-bát hôm ấy là tông đồ Phao-lô, và sứ điệp ngài chia sẻ về Chúa Giê-su đã thay đổi lớn lao cuộc sống của bà.

          Câu chuyện bà Ly-đi-a là một gương mẫu đẹp về việc trở lại.  Trở lại là một cuộc biến đổi gồm có hai yếu tố chính:  ân sủng do Thiên Chúa và việc chúng ta đáp trả ân sủng ấy.  Bà Ly-đi-a chắc chắn đã nhận được tràn đầy ân sủng ngày hôm ấy.  Trước hết, ân sủng mang hình thức một sứ giả là thánh Phao-lô.  Qua Phao-lô, bà đã nghe nói về Chúa Giê-su, và “Chúa mở lòng cho bà” (Công Vụ Tông Đồ 16:14).  Hôm nay chúng ta có thể nói rằng bà đã “được đánh động sâu đậm” do sứ điệp.  Phải, rồi tâm hồn bà mở rộng, đó cũng là hoạt động của ân sủng!

          Nhưng bà Ly-đi-a không chỉ lãnh nhận ân sủng, bà còn đáp lại ân sủng ấy.  Bà chăm chú lắng nghe sứ điệp, rồi khi thấy tâm hồn cảm động, bà đã xin được rửa tội.  Có lẽ bà cũng chia sẻ ân sủng này với toàn thể gia đình bà nữa, vì họ tất cả đã được rửa tội!  Đây là khuôn mẫu việc trở lại.  Chúa ban ân sủng, chúng ta đáp lại và kết quả là một cuộc biến đổi mạnh mẽ.

          Phần đẹp nhất trong diễn trình trở lại là Chúa muốn chúng ta cứ tiếp tục cảm nghiệm cuộc trở lại ấy suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời, hoặc là chúng ta đã được rửa tội từ nhỏ rồi hãy tiếp tục lớn lên trong Giáo Hội, hoặc chúng ta đã trở lại từ tình trạng không có lòng tin đến tình trạng có một đức tin mới.  Chúa muốn diễn trình ban ân sủng, đáp lại ân sủng và biến đổi cứ tiếp diễn, vì luôn có những lãnh vực lớn trong đời sống chúng ta cần chuyển sang một hướng đi tốt đẹp hơn để đến với Chúa Giê-su.

          Lại nữa, những cuộc trở lại tiếp diễn có thể xảy ra bất cứ khi nào và chỗ nào.  Thường thì như trong trường hợp bà Ly-đi-a, Chúa mở tâm hồn chúng ta khi chúng ta cầu nguyện hoặc khi chúng ta lắng nghe một “sứ giả”, thí dụ trong Kinh Thánh hay những lời nói của một người bạn.  Bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy Chúa Giê-su đang kêu gọi chúng ta làm một cuộc thay đổi về lối suy nghĩ hay hành động, chúng ta phải chắc chắn là Người sẽ ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta có thể đón nhận lời Người vào tâm hồn chúng ta sâu xa hơn và đáp lại.

          Bà Ly-đi-a đã bước xuống dòng sông ân sủng của Chúa vào ngày sa-bát ấy, rồi bà để cho ân sủng ấy đưa bà vào tình yêu mỗi ngày một sâu xa hơn.  Ước mong chúng ta cũng làm theo như vậy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở tâm hồn con để đón nhận lời hằng sống của Chúa”.