Thứ Năm tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 18:1-8

 

Một người tên là Ti-xi-ô Giút-tô.  (Công Vụ Tông Đồ 18:7)

 

          Thánh Phao-lô có lẽ rất giận dữ khi giũ áo ra đi và thất vọng về những người Do-thái tại Cô-rin-tô.  Nhưng hãy coi!  Chỉ một vài dòng ngay sau đó, chúng ta đọc thấy ông trưởng hội đường và toàn thể gia đình ông đã trở lại đạo, thiết lập nền móng cho giáo hội Cô-rin-tô.  Làm sao điều ấy lại xảy ra trên mặt đất này?  Đó là nhờ một người tên là Ti-xi-ô!

          Ông Ti-xi-ô đã sống một cuộc đời nối liền hai thế giới.  Ông là người dân ngoại, nhưng lại giữ những phong tục Do-thái và thờ phượng Thiên Chúa.  Mặc cho người ta chống đối Phao-lô, ông Ti-xi-ô vẫn dành cho ngài một nơi để dừng chân, và nhà của ông lại ở ngay sát cạnh hội đường!

          Có phải là trùng hợp không?  Chắc không phải thế đâu.  Thiên Chúa đã đặt Ti-xi-ô ở giữa hai nhóm người, và khi Ti-xi-ô mở cửa chào đón Phao-lô, ông đã mở ra cánh cửa cho một cộng đoàn tín hữu.  Việc Phao-lô ở sát hội đường và tình bạn với Ti-xi-ô chắc chắn đã cho ngài thật nhiều cơ hội để tiếp tục chia sẻ Tin Mừng với những người Do-thái lui tới hội đường ngay bên cạnh nhà.  Rồi việc ấy đã kết quả!  Qua những điều Phao-lô viết sau đó, chúng ta biết một số đông người Do-thái đã gia nhập giáo hội Cô-rin-tô.

          Có lẽ cuộc sống bạn không rõ ràng bắc nhịp cầu giữa hai thế giới như trường hợp Ti-xi-ô.  Tuy nhiên bạn hãy nghĩ đến những nhóm người khác nhau mà bạn gặp.  Bạn hãy nghĩ đến gia đình, công việc, xóm láng, giáo xứ, nơi tập thể thao… Có bao giờ bạn nghĩ rằng có thể Chúa đã đặt bạn vào đúng chỗ giữa những người ấy để bạn làm người mở cửa cho họ đón nhận Tin Mừng không?

          Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để nhìn lại những giao lưu bạn đang có.  Bạn có thể làm một bản danh sách hoặc vẽ ra một mạng lưới gồm những nhóm bạn đang liên hệ.  Tiếp đến bạn hãy suy nghĩ và cầu nguyện để làm sao bạn có thể mở đường cho Tin Mừng trong mỗi mối liên hệ này.  Rồi bạn hãy tìm cách để tận dụng những liên hệ ấy.

          Có thể bạn phải điều chỉnh lối suy nghĩ một chút trước khi có thể thấy được tất cả những mối liên hệ Chúa đã đặt vào cuộc đời bạn.  Nhưng bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ bạn.  Và nếu bạn thấy bế tắc, cứ nghĩ tới trường hợp của Ti-xi-ô.  Ông ta chỉ mời Phao-lô ở lại với mình.  Ngay cả một cử chỉ hiếu khách thôi cũng đủ thực hiện những điều lạ lùng rồi!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con mở cánh cửa cho Tin Mừng tại bất cứ nơi nào con đến.  Xin Chúa dạy con biết đưa người ta đến gần Chúa hơn”.