Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 18:9-18

 

Chúa bảo ông Phao-lô:  “Đừng sợ… Vì Thầy ở với anh”.  (Công Vụ Tông Đồ 18:9,10)

 

          Chúa Giê-su lập đi lập lại với chúng ta rằng đừng sợ.  Trái lại, chúng ta cần phải tin tưởng, không phải vì Người bảo đảm ban cho chúng ta một sức mạnh đặc biệt, nhưng vì Người luôn ở với chúng ta.  Chỉ Người mới có thể thấy được toàn bộ hoàn cảnh gồm nhiều yếu tố chúng ta không thấy được.  Thí dụ, Chúa Giê-su cam kết với Phao-lô rằng ngài sẽ có được nhiều bạn hữu tại Cô-rin-tô, hệt như Thiên Chúa đã bảo ngôn sứ Ê-li-a là có bảy ngàn tín hữu trung thành khác tại Ít-ra-en (1 Vua 19:14-18).

          Vậy bạn hãy điểm mặt tất cả những gì khiến cho bạn sợ hãi hôm nay.  Rồi bạn hãy nói với mình về một sự thật lớn lao hơn cả những hãi sợ ấy.

          Bạn có sợ bị mất việc hoặc không thể tìm được việc khác không?  Chúa Giê-su, người công nhân, đang ở với bạn.  Thiên Chúa nắm giữ thế giới công việc, cho nên bạn đừng sợ hãi!

          Có lẽ bạn sợ không thể hoàn tất những điều mong mỏi của người phối ngẫu.  Thế thì Chúa Giê-su, Đấng đã kêu gọi các bạn bước vào bí tích hôn phối, vẫn còn ở với các bạn chứ?  Thiên Chúa chẳng biết rõ các bạn thế nào hay sao?  Người lo lắng cho hôn nhân của bạn phải không?  Vậy thì đừng sợ!

          Bạn đang sợ mất đi một người rất thân thiết với bạn phải không?  Chúa Giê-su, một người bạn hữu còn gắn bó hơn cả người anh em ruột thịt, đang ở với bạn.  Thiên Chúa làm chủ mọi mối quan hệ, thậm chí sự sống lẫn cái chết.  Cho nên đừng sợ!

          Bạn có sợ làm Chúa thất vọng không?  Chúa Giê-su, Đấng đã chiến thắng tên cám dỗ, đang ở với bạn.  Thiên Chúa có thể tha thứ ngay cả những tội lỗi lớn lao nhất.  Bởi vậy, đừng sợ!

          Bạn sợ đứa con đã lớn của bạn sẽ vẫn tiếp tục có những chọn lựa tồi tệ phải không?  Chúa Giê-su, Đấng yêu thương các trẻ em còn nhiều hơn cả bạn yêu thương con mình, Người đang ở với bạn.  Thiên Chúa, Đấng có thể rút ra điều tốt từ một hoàn cảnh xấu, đang nắm trong tay tương lai con của bạn.  Vậy bạn đừng sợ hãi!

          Bạn sợ đã quá muộn để phục hồi một mối tương quan hoặc phải tiếp tục vâng lời tiến tới?  Chúa Giê-su là khởi đầu mới và là trưởng tử đã sống lại, Người đang ở với bạn.  Thiên Chúa không bỏ mặc bạn và thế giới đâu.  Cho nên bạn đừng sợ!

          Bạn có sợ chết không?  Chúa Giê-su, Đấng đã chịu đau khổ và chịu chết vì bạn, đã sống lại từ kẻ chết, Người đang ở với bạn.  Thiên Chúa đếm mọi ngày của đời bạn rồi.  Cho nên bạn đừng sợ hãi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con biết hôm nay và mãi mãi Chúa vẫn ở với con.  Xin giúp con biết chối bỏ sợ hãi và sống trong tín thác”.