Thứ Tư tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 17:15,22-18:1

 

Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị.  (Công Vụ Tông Đồ 17:23)

 

          Lúc còn trẻ, khi học hỏi về thế giới, bà Helen Keller đã gặp một vị thuyết giảng đưa bà đến với Ki-tô giáo.  Bà Helen đã kêu lên:  “Tôi vẫn biết là Người ở đó, nhưng tôi không biết tên Người là gì!”

          Những người dân A-thê-na khi đón nhận sứ điệp của thánh Phao-lô chắc cũng cảm nghĩ giống như bà Helen vậy.  Trong rất nhiều đền thờ của họ, có cả một bàn thờ trên đó người ta ghi:  “Kính thần vô danh” (Công Vụ Tông Đồ 17:23) để chắc chắn là họ không bỏ sót một vị thần nào.  Dân chúng A-thê-na hiếu kỳ do lời giảng của Phao-lô, nhưng sứ điệp mới lạ của ngài xem ra không xuôi tai đối với họ.  Một số người nghĩ rằng Phao-lô đang nói tới hai vị thần khác nhau:  “Chúa Giê-su” và vị nữ thần “Anastasis” (“Phục sinh”).

          Xưa kia Phao-lô đã coi những người dân ngoại thờ ngẫu tượng như những kẻ ô uế và bị Thiên Chúa kết án, thì giờ đây ngài coi họ như con cái Thiên Chúa và đang chờ đợi ánh sáng chân lý.  Vậy, được “thần khí sự thật” dẫn dắt, thần khí mà Chúa Giê-su đã hứa ban như trong bài Tin Mừng hôm nay (Gio-an 16:13), Phao-lô đã sắp xếp bài giảng của ngài để làm sao họ hiểu được.  Ngài không gay gắt hoặc lên án họ.  Trái lại, ngài sử dụng chính văn hóa và ngôn ngữ đức tin của họ làm phương tiện để dạy họ biết về một Thiên Chúa là Đấng Tạo dựng và Đức Ki-tô là Đấng Cứu độ.  Phao-lô đã chẳng thuyết phục được ai trong ngày hôm ấy, nhưng có một số người đã theo ngài và hạt giống đức tin đã được gieo nơi một số người khác khi họ xin được nghe ngài giảng thêm nữa.

          Trong thời đại chúng ta, có nhiều người cũng giống như dân chúng A-thê-na.  Họ đói khát những điều thiêng liêng, nhưng lại ít hiểu biết về một Thiên Chúa thật.  Có thể họ đã nghe nói về Chúa Giê-su và sự phục sinh của Người, nhưng chẳng bao giờ hiểu phải áp dụng sứ điệp ấy thế nào vào đời sống họ.  Có thể họ còn được đưa vào Giáo Hội, nhưng chẳng bao giờ hiểu được chiều kích thâm sâu của tình yêu Chúa yêu thương họ cả.

          Cũng vậy, Thiên Chúa đang kêu gọi bạn.  Bạn là một thành phần trong kế hoạch của Người để thắp lên ngọn lửa trong những tâm hồn đi tìm kiếm Người, ngay cả trong tâm hồn những kẻ chưa biết là mình đang tìm kiếm Chúa nữa.  Bạn không cần phải có tài ăn nói giống như thánh Phao-lô.  Nhưng những lời lẽ của bạn được nói lên trong tình yêu sẽ có thể thay đổi đời sống người khác, nhất là khi những lời lẽ ấy được củng cố bằng chứng từ cuộc đời bạn.  Vậy bạn hãy đi và thưa với Chúa rằng bạn muốn cộng tác với Người.  Có lẽ bạn sẽ dùng những nỗ lực của bạn để khích lệ một người nào đó thật đúng lúc!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt con đến với những ai đang tìm kiếm sự thật, giống như Chúa đã dẫn dắt thánh Phao-lô vậy”.