Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:1-11

 

Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.  (Công Vụ Tông Đồ 1:9)

 

          Hôm nay là một kỳ diệu của ngày đại lễ.  Không những nhìn lại Phục Sinh khi Chúa Giê-su hứa ở với chúng ta luôn mãi, mà chúng ta còn hướng tới lễ Hiện Xuống khi Người đổ tràn vào lòng chúng ta tình yêu Thiên Chúa nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

          Tuy nhiên còn nhiều điều khác nữa đối với lễ Thăng Thiên ngoài viễn tượng được lập đi lập lại.  Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Giê-su nhận ngai tòa trên trời của Người.  Mọi loài thụ tạo được trao phó cho Người và Người ngự bên hữu Thiên Chúa, giờ đây chung quanh Người là triều thần thiên quốc phụng thờ.  Nhưng Người đang làm gì ở trên cõi trời ấy?  Thay vì chìm đắm trong lời ca chúc tụng, Người lại không ngừng làm việc cho chúng ta, nhất là cầu nguyện cho chúng ta!

          Bạn không thấy điều này là tuyệt vời sao?  Bạn đang có một người nói với Thiên Chúa cao cả thay cho bạn, còn hát lời chúc tụng thay cho bạn nữa !  Chúa Giê-su đang đứng với bạn, như Đấng bảo trợ đặt tay trên vai bạn, không những cầu nguyện cho bạn mà còn với bạn!  Người nhận lấy cho mình mọi bối rối, đau khổ và nhu cầu của bạn, rồi biến đổi chúng.  Người còn làm chúng biến đi một cách lạ lùng!

          Bạn có một Đấng cầu nguyện giữa mọi tạo vật bênh vực bạn.  Cho nên bạn cần phải hết lòng tin tưởng!  Thật là niềm hy vọng và tự do giúp bạn khỏi âu lo!  Bạn không phải suốt ngày cảm thấy đầy bức xúc hay chưa sẵn sàng.  Chúa Giê-su đang đứng với Chúa Cha và thay mặt bạn mạnh dạn nói với Người.  Chúa là Thiên Chúa bênh vực bạn.  Vậy thì ai hoặc điều gì có thể chống lại bạn?

          Chắc chắn những đau đớn và khó khăn có thể vẫn xảy đến.  Nhưng dù gặp phải chúng, bạn vẫn có thể tin rằng Chúa Giê-su sẽ đem lại cho bạn tất cả những gì bạn cần, ngay cả khi bạn phải đối phó với bệnh tật, nghèo khổ, tù dày hoặc đói khát.  Thêm nữa, Người còn tha thứ cho bạn khi bạn ngã quỵ và giúp bạn làm tốt hơn lần tới.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con chúc tụng Chúa vì vinh quang thiên quốc của Chúa!  Con tin Chúa là Đấng bảo trợ cho con trước ngai tòa Chúa Cha.  Xin Chúa giúp con cảm nghiệm được sự nâng đỡ và khích lệ của Chúa hôm nay”.