Thứ Hai tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 19:1-8

 

Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói.  (Công Vụ Tông Đồ 19:2)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang dự một tiệc cưới.  Một số khách mời đang mỉm cười quanh căn phòng đón khách được trang hoàng lộng lẫy và thưởng thức đồ ăn thức uống khai vị.  Họ ăn uống và vui vẻ với bạn bè.  Tuy nhiên họ không để ý là có một cánh cửa dẫn vào một đại sảnh rộng rãi, với âm nhạc và bàn tiệc vĩ đại.  Mặc dù đã rất hài lòng, nhưng họ lại không ý thức mình đang mất đi một điều lớn lao!

          Khi thánh Phao-lô du hành qua Hy-lạp và tới Ê-phê-xô, ngài đã gặp một số tín hữu.  Họ vui mừng theo Chúa, hết lòng với những gì họ đã nghe và hiểu.  Vấn đề duy nhất là họ đã không thấy được toàn bộ.  Họ đã chịu phép rửa sám hối mà thánh Gio-an Tẩy Giả đã rao giảng, nhưng chẳng khi nào họ được nghe hết câu chuyện.  Cho nên thánh Phao-lô đã nói với họ về Chúa Giê-su.  Họ cũng chẳng khi nào nghe nhắc đến Chúa Thánh Thần, cho nên thánh Phao-lô đã cùng cầu nguyện với họ và Thánh Thần đã xuống trên họ.  Đó chính là lúc họ khám phá ra rằng Thiên Chúa đã chờ đợi họ từ lâu rồi!

          Còn bạn thì sao?  Có thể bạn cảm thấy mối tương quan giữa bạn với Chúa tốt đẹp, nhưng Chúa Giê-su sẽ làm cho nó đặc biệt hơn.  Người muốn chén của bạn được đầy tràn tình yêu và đức khôn ngoan của Người!  Bạn hãy dành một lúc để nhớ lại cảm nghiệm mạnh mẽ và đầy ân sủng về Thiên Chúa mà bạn đã có.  Giờ đây bạn hãy nhân cảm nghiệm ấy lên mười lần.  Đó chính là điều Chúa muốn làm cho bạn!  Nếu bạn nghĩ rằng “thức ăn khai vị” bạn đã nếm thử thật tuyệt vời, thì bạn cứ đợi đến món ăn chính đi, rồi bạn sẽ thấy!

          Bạn hãy luôn nhớ rằng Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, đang sống trong bạn.  Hãy nhớ rằng Người rất vui “hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (Ê-phê-xô 3:20).  Bạn cũng hãy nghĩ tới mọi ân sủng và sức mạnh Người ban cho bạn mỗi lần bạn rước lễ nữa.

          Vậy bạn hãy đi và cầu xin Người ban thêm sự sống của Người cho bạn.  Hãy xin Người ban cho bạn ơn soi sáng mới để hiểu Kinh Thánh.  Hãy xin Người giúp bạn không những thắng vượt tội lỗi, mà còn trở nên thánh thiện nữa.  Hãy xin Người giúp bạn tin tưởng hơn vào địa vị làm con Thiên Chúa.  Hãy xin Người ban cho bạn niềm vui tràn đầy và tuôn trào sang mọi người bạn giao tiếp.  Cứ cầu xin, cầu xin.  Người yêu thương bạn.  Người có nhiều ân huệ đang chờ bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn được nhiều hơn!  Xin Chúa giúp con mở lòng để lãnh nhận mọi ân huệ của Chúa”.