Chúa Nhật tuần I mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 21:25-28,34-36

 

Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.  (Lu-ca 21:27)

 

          Bạn chẳng thấy lạ khi bài Tin Mừng hôm nay lại chú trọng vào ngày tận thế chứ không phải vào lễ Giáng Sinh hay sao?  Điều này trước tiên xem như có vẻ làm cho người ta lẫn lộn bối rối, nhưng thực ra lại rất thích hợp.  Có nhiều điểm tương đồng giữa Giáng Sinh và ngày Quang lâm của Chúa.

          Trước hết, có sự tương đồng rõ rệt là cả hai biến có đều nói tới việc Chúa Giê-su đến.  Quả thực Người đã đến như một hài nhi ngày Giáng Sinh, rồi trong ngày Quang lâm Người sẽ đến như một đức vua chinh phục.  Nhưng trong cả hai trường hợp, cũng vẫn là Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa chí thánh, Đấng sẽ đi vào thế giới hữu hạn của chúng ta.

          Thứ hai, trong cả hai sự kiện, Chúa Giê-su đến để đem Triều Đại Thiên Chúa tới.  Vào ngày Giáng Sinh, Người đến khai mạc vương quốc qua việc rao giảng, làm phép lạ, chết và sống lại.  Vào ngày Quang lâm, Người hoàn tất những gì Người đã bắt đầu từ ngày Giáng Sinh.  Mọi tội lỗi và mọi đau khổ sẽ được xóa sạch, rồi chúng ta sẽ bước vào cuộc sống đời đời với các thiên thần và các thánh.

          Cuối cùng, cả Giáng Sinh lẫn ngày Quang lâm đều là những thời điểm phấn khởi pha lẫn với hãi sợ.  Ngày Giáng Sinh chúng ta nghe các thiên sứ hát mừng, thấy một vì sao huy hoàng và nhìn vua Hê-rốt run sợ.  Vào ngày Quang lâm, các tầng trời mở ra để Chúa Giê-su ngự xuống, Người sáng láng như mặt trời và những kẻ chống đối Người đều bị xét xử.  Cả hai đều là những thời điểm hy vọng, kêu gọi chúng ta hãy xét lại đời sống chúng ta.

          Vậy khi mùa Vọng bắt đầu, bạn hãy nghĩ xem Chúa Giê-su là ai đối với bạn.  Hài Nhi trong máng cỏ cũng là Người Tôi Trung chịu đau khổ đã hy sinh mạng sống để giải thoát bạn khỏi tội lỗi và sự chết.  Người là Chúa muôn loài, Đấng sẽ trở lại để đem về trời tất cả những ai trung thành.  Xin Chúa mở mắt chúng ta trong mùa này, để chúng ta có thể nhận ra Chúa Giê-su trong một cách mới và được biến đổi do những điều chúng ta nhìn thấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn dành mùa Vọng này để nhận ra Chúa trọn vẹn hơn.  Lạy Chúa, xin hãy đến và giúp con sẵn sàng đón tiếp Chúa khi Chúa lại đến!”