Thứ Ba tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 11:1-10

 

Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này.  (I-sai-a 11:2)

 

          Thật là một thị kiến vinh quang ngôn sứ I-sai-a đã để lại cho chúng ta!  Chẳng lẽ bạn không thích sống trong một thế giới “sẽ không còn ai tác hại và tàn phá”, một thế giới “sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập” (I-sai-a 11:9) hay sao?  Chúng ta nghe những lời này và lấy làm lạ không biết đó có phải là một giấc mơ lý tưởng của một người được thị kiến xa xưa hay không.  Thực vậy, Chúa Giê-su đã đến hai ngàn năm trước, vậy mà thế giới vẫn chưa được biến đổi thành một chốn an bình và hoàn hảo như lời hứa I-sai-a đã loan báo.  Tại sao chưa?

          Một phần câu trả lời nằm trong sự kiện là mặc dù Chúa Giê-su đã đến và cứu chuộc chúng ta, chúng ta vẫn còn ý chí tự do như con dao hai lưỡi.  Cộng thêm vào đó là bản chất loài người vẫn còn dễ bị tổn thương do cám dỗ, rồi bạn phải đối diện với một thế giới vừa có ánh sáng lẫn bóng tối, hy vọng lẫn sợ hãi, hứa hẹn lẫn thất vọng.

          Nhưng mọi sự không mất đi.  Chúa Giê-su bảo các môn đệ rằng họ được chúc phúc vì những gì họ được đặc ân nhìn và nghe thấy.  Người còn vui mừng vì họ đã được Thiên Chúa mặc khải cho những mầu nhiệm về Nước Thiên Chúa (Lu-ca 10:21-24).  Những người Do-thái chất phác này, tức những môn đệ “trở nên giống như trẻ nhỏ”, bắt đầu hiểu được những gì các vua chúa và những vị ngôn sứ thánh thiện vẫn mong chờ.  Rồi tất cả những gì sắp xảy tới đều là do Chúa Thánh Thần!

          Vậy điều này trả lời cho chúng ta câu hỏi về lời tiên tri I-sai-a như thế nào?  Điều ấy bảo chúng ta rằng những ai trong chúng ta cố gắng sống khiêm nhường và giống như con trẻ sẽ được thấy Nước Thiên Chúa ngay trong thế giới chung quanh họ.  Điều ấy bảo chúng ta rằng hễ ai trong chúng ta cầu xin được Thiên Chúa mặc khải đều có thể được tràn đầy niềm hy vọng của một vương quốc mới, chỉ vì Chúa Giê-su mở mắt chúng ta để nhận ra Người hiện diện giữa một thế giới tăm tối.

          Khi bạn được rửa tội, Chúa Giê-su đã ban cho bạn Thánh Thần của ơn biết lo liệu, ơn khôn ngoan và ơn hiểu biết.  Bạn có thể bắt đầu nhận ra những dấu chỉ của vương quốc Người nếu bạn dành thì giờ để xin và đi tìm.  Chỉ cần một chút thì giờ mỗi ngày và học mở tâm hồn bạn để đón nhận lời và sự hiện diện của Người.  Bạn chỉ cần thoáng nhìn thấy vương quốc Người là đời sống bạn sẽ bắt đầu thay đổi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con dâng cho Chúa tâm hồn con, trí khôn và tai mắt con.  Xin Chúa cho con thấy Nước của Chúa.  Xin giúp con biết vâng nghe Chúa hôm nay, để con được biết thế nào là niềm vui sống trong sự hiện diện của Chúa”.