Thứ Hai tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 8:5-11

 

Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.  (Mát-thêu 8:8)

 

          Nếu cái máy lạnh nhà bạn bị hư, liệu bạn có gọi người bán hoa tới sửa nó không?  Dĩ nhiên là không rồi!  Nhưng bạn sẽ đi kiếm một người nào đó có thể tìm ra trục trặc của máy rồi sửa chữa nó.  Vậy nếu phải đối diện với một thách đố khó khăn trong cuộc sống, bạn sẽ quay về đâu?  Bạn sẽ tìm đến một quyền lực nào đó thực sự có thể giúp bạn, phải không?  Vâng, có một Đấng đã dựng nên bạn, đang có một kế hoạch dành cho bạn và biết rõ tên tuổi bạn.  Người còn luôn sẵng sàng đáp lời mỗi khi bạn kêu cứu!

          Viên đại đội trưởng đang trong ở trong tình huống tuyệt vọng.  Khi người đầy tớ tín cẩn của ông bị đau nặng, ông nhớ lại những câu chuyện người ta kể về các phép lạ Chúa Giê-su làm.  Có lẽ bản thân ông cũng đã chứng kiến một vài trường hợp Người chữa lành.  Dù thấy gì đi nữa, ông vẫn chắc chắn một điều:  Chúa Giê-su là một người có uy quyền.  Người đã phán và mọi sự đã xảy ra theo lời Người.  Vì tin mọi sự đều nằm trong tay uy quyền của Người nên ông sĩ quan này biết ông cần phải tìm gặp Chúa Giê-su.

          Vậy hôm nay trong giờ cầu nguyện, bạn hãy hãy thử làm một cái gì khác đi.  Trước khi bắt đầu nói với Chúa về những nhu cầu của bạn, bạn hãy tuyên xưng những gì bạn tin Chúa Giê-su là Đấng nào.  Bạn hãy dành thì giờ suy nghĩ về uy quyền của Người, nhưng không phải một cách trừu tượng, lý thuyết.  Bạn đừng chỉ nói suông rằng Người là Thái tử Bình an, nhưng hãy mời Người chủ trị bạn trong công bình và yêu thương.  Đừng chỉ nghĩ về cái chết của Người trên thập giá, nhưng hãy ngợi khen Người vì Người đã xóa bỏ tội lỗi bạn.  Đừng chỉ loan báo Người đã đến để giải thoát chúng ta, nhưng hãy cầu xin Người bẻ gãy xiềng xích tội lỗi trong cuộc đời bạn, có lẽ đó là những thứ tội lỗi đã từ lâu, hoặc những thái độ sợ hãi hay cay cú đã ăn sâu vào tâm hồn bạn.

          Khi nghe viên sĩ quan nói, Chúa Giê-su đã ca tụng ông có đức tin lớn lao.  Không những ông ta tin, mà ông còn để cho niềm tin của mình biến thành một lời cầu nguyện nữa.  Vì ông đã phối hợp đức tin với lời nguyện xin nên ông đã mở lòng đón nhận quyền năng chữa lành và cứu độ của Chúa Giê-su.  Vậy bạn cũng hãy liên kết đức tin với việc cầu nguyện của bạn.  Bạn hãy khẳng định Chúa Giê-su có mọi quyền năng.  Bạn hãy tôn vinh và chúc tụng Người vì quyền năng và tình yêu của Người.  Bạn hãy khẳng định Người là Đấng Cứu độ, đức Khôn ngoan và Sức mạnh của bạn.  Hãy để Người phán một lời, thì bạn biết chắc chắn linh hồn bạn sẽ được lành mạnh.

 

          “Lạy Chúa Giê-su con tin rằng Chúa có mọi câu trả lời cho đời con.  Con vui mừng trong quyền bính Chúa và trong lòng lân tuất Chúa.  Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng lớn lao nhất của con”.