Thứ Tư tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 15:29-37

 

Anh em có mấy cái bánh?  (Mát-thêu 15:34) 

           

          Đang khi kể lại câu chuyện một phép lạ vĩ đại, làm cho bánh và cá hóa nhiều, bài đọc Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy chúng ta không phải là những kẻ nhận lãnh thụ động trong bàn tiệc ban sự sống.  Phải, Chúa Giê-su đã làm phép lạ.  Người là Đấng đã nuôi một đám đông dân chúng với chỉ một chút lương thực, nhưng mọi người ngày hôm đó đều đóng một vai trò trong phép lạ ấy.

          Dân chúng đã góp phần của họ.  Họ chủ động tìm kiếm Chúa Giê-su, đem các bạn hữu và thân nhân đau yếu đến với Người.  Rồi khi thấy Người chữa lành, họ liền “tôn vinh” Thiên Chúa (Mát-thêu 15:31).  Khi họ cảm thấy đói, thay vì vội vã đi kiếm thức ăn hoặc biến thành một đám người hỗn độn, họ lại lắng nghe hướng dẫn của các môn đệ Người và yên lặng ngồi xuống, chờ xem Chúa Giê-su sẽ làm gì.  Sửng sốt trước phép lạ, họ đã ăn no nê.

          Chúa Giê-su cũng đưa ra một điều giúp Nhóm Mười Hai tham dự vào sứ mệnh của Người.  Trước hết Người chia sẻ với họ mối quan tâm của Người:  “Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mát-thêu 15:32).  Rồi Người bảo họ hãy thu góp những gì họ có và đem đến cho Người.  Nhờ lời cầu nguyện tạ ơn, lương thực dồi dào xuất hiện và Người dạy họ hãy phân phát cho mọi người.

          Thiên Chúa chẳng muốn chúng ta là những kẻ đứng nhìn xem, nhất là trong Thánh lễ!  Người muốn chúng ta đến như là đám dân chúng trong thời ấy đã đến với Người, họ đói khát lời Người và mong được chạm tới Người.  Chúa muốn chúng ta chủ động tham dự vào việc thờ phượng, và đem dâng lên cả lễ vật lẫn những nhu cầu của chúng ta khi tiến lễ.  Người muốn chúng ta dâng tất cả lên cho Người để Người biến đổi chúng.  Rồi khi đến gần bàn thờ, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn cả những gì đủ làm cho chúng ta được no thỏa, vì Chúa Giê-su đã làm cho hóa nhiều “bánh và cá” của riêng chúng ta!

          Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa quảng đại.  Người ban cho chúng ta nhiều hơn cả những gì chúng ta xin.  Rồi Người làm như thế để chúng ta có thể đi vào thế giới như những viên quản lý của Người mà chia sẻ lời Người, tình yêu của Người và sức mạnh chữa lành của Người với mọi kẻ sống chung quanh chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn đặt bản thân Chúa trong tay con và tâm hồn con.  Xin Chúa giúp con biết chia sẻ tình yêu của Chúa với những người chung quanh”.