Chúa Nhật tuần II mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 3:1-6

 

Có tiếng người hô trong hoang địa.  (Lu-ca 3:4)

 

          Ti-bê-ri-ô.  Phi-la-tô.  Hê-rốt.  Phi-líp-phê.  Ly-sa-ni-a.  An-na.  Cai-pha.  Những người này là các nhà lãnh đạo trần thế và tôn giáo trong thời Chúa Ki-tô.  Đế quốc Rô-ma hùng cường dưới sự lãnh đạo của hoàng đế Ti-bê-ri-ô đã đô hộ xứ Giu-đê và Phi-la-tô thi hành quyền bính của Rô-ma tại đó.  Hê-rốt, Phi-líp-phê và Ly-sa-ni-a nhờ ân sủng của Rô-ma đã cai trị phần còn lại của đất nước.  Cai-pha là thượng tế hiện thời và An-na mặc dù đã về hưu nhưng vẫn còn giữ một ảnh hưởng to lớn.

          Tuy nhiên khi ấy có một tiếng hô, chỉ là một tiếng hô trong hoang địa, đã hô hào dọn đường cho một Đấng còn vượt trên mọi sức mạnh và quyền lực.  Phải, chỉ là một tiếng người hô thôi!  Thiên Chúa không cần phải sai một đạo binh thiên thần tới để hô hào cho Con của Người là Chúa Giê-su đến, mặc dù Người đã sai một thiên sứ đến để tỏ ra cho người ta thấy niềm vui lớn lao của Người.  Chỉ một tiếng người hô, không phải từ giữa chốn cao sang quyền quý nhưng ở giữa hoang địa, đó là những gì Thiên Chúa cần đến.  Rồi người ta tuốn đến thật đông đảo để nghe tiếng hô ấy!

          Đó là uy quyền của tiếng Thiên Chúa, một lời được nói lên chỉ do tiếng hô của ngôn sứ Gio-an Tẩy Giả và vị kế tiếp toàn năng là Chúa Giê-su.  Tiếng các ngài đã công bố một sự điên rồ còn khôn ngoan hơn cả sự khôn ngoan của loài người và công bố một sự yếu đuối còn thắng vượt sự mạnh mẽ của chúng ta thật xa.

          Thậm chí ngày nay, tiếng Chúa vẫn có sức mạnh làm tắt đi mọi tiếng nói khác trong cuộc sống chúng ta.  Ma quỷ có thể tố cáo chúng ta.  Xác thịt chúng ta có thể tung ra những lời tự bao dung và tự thương hại.  Ngay đến thế gian cũng cống hiến cho chúng ta một loạt “khôn ngoan” và dọa nạt với những lời mời mọc đưa đến những điều tốt đẹp nhất.  Vậy mà tiếng Chúa vẫn có thể làm cho chúng phải im lặng.

          Vậy tiếng nói ấy hôm nay nói gì với bạn?  Bạn hãy lắng nghe nhé.  Hãy chú ý đến tiếng nói đó và trân quý nó.  Hãy biết rằng mỗi lần bạn lắng nghe tiếng ấy, thì Chúa Giê-su đang lôi kéo bạn đến gần Người hơn một chút.  Những lời hứa của Người trở nên thực hơn đối với bạn và quyền năng của Người trở nên đáng tin hơn.  Bạn hãy hướng về tiếng nói ấy.  Bạn hãy thấm nhuần từng lời tình yêu và khích lệ cũng như hy vọng.  Bạn hãy theo sự dẫn dắt dịu dàng của tiếng nói ấy.  Tiếng nói thầm lặng, nhỏ nhẹ này có sức làm cho mọi tiếng nói khác phải im tiếng!

 

          “Lạy Cha, con muốn nghe tiếng Cha hôm nay.  Xin Cha mở tai con, để con nghe được Cha;  xin mở tâm hồn con, để con được ôm lấy Cha”.