Thứ Bảy tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 17:9-13

 

Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.  (Mát-thêu 17:13)

 

          Thánh Gio-an Tẩy Giả, hình ảnh trung thực của một vị ngôn sứ không chút sợ hãi, đã chuẩn bị đường cho Chúa Giê-su đến bằng cách thức tỉnh dân chúng hãy bước ra khỏi vòng tội lỗi và hãy sám hối.  Ngài gọi những thành viên của khối lãnh đạo tôn giáo là “nòi rắn độc” và còn dám kêu gọi cả những kẻ trong đạo quân Rô-ma chiếm đóng đất nước ngài (Mát-thêu 3:7; Lu-ca 3:14).  Việc rao giảng đã khiến ngài bị cầm tù và tại đó ngài bị chém đầu theo lệnh Hê-rốt.

          Rồi Chúa Giê-su đến, thi hành sứ vụ chữa lành và tha thứ.  Người đã đảo lộn những quan niệm như trả thù “mắt đền mắt, răng thế răng” và dạy người ta hãy bỏ đường cũ để sống nhân ái và tha thứ.  Tuy nhiên dù là người dịu hiền, Chúa Giê-su vẫn rõ ràng minh bạch về tội lỗi và việc chúng ta cần phải sám hối.  Rồi Người cũng bị bắt và bị giết vì rao giảng.

          Cả thánh Gio-an lẫn Chúa Giê-su đều chết vì các ngài đã nói lên những chân lý khiến người ta khó chịu.  Trong chúng ta, ai mà chẳng thích được khen tặng?  Chúng ta thích người ta tán đồng về mình và khẳng định những gì là tốt nơi chúng ta.  Nhưng chúng ta cũng biết rằng những người yêu thương chúng ta nhất lại là những người muốn nói cho chúng ta biết sự thật về những gì chúng ta cần phải thay đổi.  Chúng ta biết mục đích trước tiên của họ không phải là hạ chúng ta xuống, nhưng là giúp chúng ta lớn lên.

          Vậy khi có ai cho bạn lời phê bình xây dựng, ngay cả khi lời phê bình ấy mang sắc thái hơi nghiêm khắc không như bạn mong muốn, thì bạn hãy bình tĩnh và cẩn thận lắng nghe.  Bạn hãy xin Chúa cho bạn biết phải đáp lại như thế nào.  Trong điều họ chia sẻ có sự thật không?  Bạn có thể thay đổi như thế nào, dù chỉ là một bước nhỏ để tiến tới?  Bạn hãy luôn nhớ rằng Chúa ở với bạn để giúp đỡ bạn.  Người không ở đó để lên án bạn đâu, nhưng để cứu độ bạn.  Người không ở đó để phá đổ, nhưng để xây dựng.

          Chúa Giê-su muốn chúng ta trở nên thánh thiện.  Người muốn chúng ta hãy quay lưng lại với tội lỗi.  Người có thể sử dụng một cái rìu như ông Gio-an Tẩy Giả hoặc một Mục Tử Nhân Lành như Chúa Giê-su, nhưng sứ điệp thì cùng là một:  Nước Trời đã đến gần, vậy hãy sẵn sàng!  Ước gì chúng ta mở lòng đón nhận những lời này, và đón nhận ân sủng luôn đi theo những lời ấy.  Bởi vì Chúa chúng ta sẽ không khi nào đòi hỏi điều gì nơi chúng ta mà lại không ban mọi sự nâng đỡ chúng ta cần để thi hành điều ấy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không muốn mất tiếng nói chân lý của Chúa.  Xin giúp con đón nhận lời Chúa kêu gọi hãy thay đổi.  Lạy Chúa, con muốn trở nên giống Chúa!”