Thứ Năm tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 11:11-15

 

Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.  (Mát-thêu 11:12)

 

          Vì hết thảy chúng ta đều được dựng nên theo hình ảnh Chúa, nên nhân cách Người ban cho mỗi người chúng ta đều biểu lộ phẩm chất của Người một cách độc đáo và không thể thay thế.  Một người lãnh đạo gan dạ như Mô-sê cho thấy Thiên Chúa đi trước dân Người để dẫn họ vào miền đất tự do.  Một mục tử khôn ngoan như thánh Phan-xi-cô Salêsiô cho thấy Cha chúng ta ở trên trời am hiểu những yếu đuối của chúng ta.  Chân phước Mẹ Tê-rê-xa Calcutta chứng tỏ lòng lân mẫn của Thiên Chúa đối với những kẻ hèn mọn nhất trong số con cái Người, và bà Dorothy Day tỏ ra cho chúng ta lòng say mê của Thiên Chúa với công lý và hòa bình.

          Ngay một vị ngôn sứ “bạo động” như Gio-an Tẩy Giả cũng có điều gì đó để dạy chúng ta về Thiên Chúa.  Có lẽ tốt nhất cho ông Gio-an là đừng quá thẳng thắn và hãy thỏa hiệp.  Khi xung đột với vua Hê-rốt và tố cáo quan hệ tội lỗi của nhà vua với bà Hê-rô-đi-a, ông Gio-an có lẽ đã giữ được cái đầu của ông nếu ông biết nhẹ giọng đi một chút.  Nhưng nếu như thế thì đã không phải là ông Gio-an!  Ông thấy mặt là đặt tên, và ông không để cho bất cứ gì cản đường, ngay cả cái chết.  Cứng rắn nhờ cuộc sống khắc khổ, ông luôn một lòng quyết tâm chuẩn bị cho Ít-ra-en và cả Hê-rốt nữa để đón nhận Nước Thiên Chúa.

          Bạn có nhìn Chúa Giê-su hoàn toàn như một linh hồn dịu dàng đưa tay ôm lấy hết mọi người, bất kể niềm tin cũng như lối sống của họ không?  Dĩ nhiên hình ảnh này là đúng.  Tình yêu của Thiên Chúa là vô điều kiện.  Người trân quý từng con người chính Người đã tạo dựng và mong muốn mọi người được ở với Người muôn đời.  Nhưng đồng thời Chúa Giê-su không thể sống chung với tội lỗi làm méo mó hình ảnh của Người trong chúng ta và ngăn cách chúng ta với Người.  Người sẽ đi tới cùng để chiến đấu với tội lỗi, kể cả việc trở nên người phàm, sống giữa chúng ta và chịu chết vì chúng ta.  Như các bạn hữu Người đã kinh ngạc khi một lần quan sát, họ thấy Chúa Giê-su bị thiêu đốt do lòng nhiệt thành với sự thanh sạch của Nước Thiên Chúa và của dân Người (Gio-an 2:17).

          Hôm nay là ngày tốt để cầu xin Chúa chiếu ánh sáng trên trở ngại lớn nhất mà bạn đã giương lên cản trở chiến thắng của tình yêu Người trong bạn.  Một khi bạn đã thấy rõ cản trở đó là gì, thì bạn đừng để bất cứ điều gì không cho bạn gỡ nó xuống!  Hãy để mãnh lực tình yêu đam mê của Chúa Giê-su ban cho bạn sức mạnh, quyết tâm và đức tin bạn cần có để có thể nhìn thấy chiến thắng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chẳng giữ lại gì khi yêu thương con.  Nhờ Thánh Thần Chúa, xin giúp con thắng vượt mọi sự ngăn cách con ra khỏi Chúa”.