Thứ Tư tuần II mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

 

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa.  (Lu-ca 1:38)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình lái xe trên một xa lộ nhiều giờ mà không có xe nào hết ngoài bạn ra, rồi bạn cảm thấy thế nào khi gặp một bảng chỉ đường.  Có thể nó cho biết nơi bạn sắp đến, hoặc một trạm xăng hay quán bán đồ ăn phía trước.  Chỉ một bảng chỉ đường ấy thôi cũng đủ nhắc nhở bạn đang hướng tới một nơi nào đó và bạn sẽ không còn phải đi một mình nữa.

          Đức Trinh Nữ Ma-ri-a chính là bảng chỉ đường ấy.  Mẹ cho chúng ta thấy tình yêu và sự quan phòng cũa Chúa.  Mẹ nói cho chúng ta biết quê hương của chúng ta ở trên trời.  Mẹ còn hiện ra với người ta tại nhiều nơi khác nhau trong lịch sử, một dấu hiệu cho thấy tất cả những gì chúng ta phải tìm kiếm nơi Chúa Ki-tô.

          Một cuộc hiện ra như thế đã xảy ra năm 1531 tại một ngôi làng gần Mexico City.  Mẹ Ma-ri-a đã hiện ra với một người tên là Juan Diego và bảo ông hãy giúp Mẹ loan truyền sứ điệp của Chúa Ki-tô cho dân tộc ông.  Khi muốn có một nhà nguyện được xây nhân danh Mẹ, Mẹ đã coi đó là dấu hiệu sứ điệp của Mẹ ban cho Juan Diego sẽ được loan truyền sâu rộng:  “Mẹ chẳng ở đây với con vì Mẹ là Mẹ của con hay sao?  Con chẳng ở dưới bóng Mẹ và sự che chở của Mẹ hay sao?”  Mẹ còn nói với Juan:  “Ta là Mẹ của Thiên Chúa thật, Đấng nhờ Người mà mọi sự được sống, là Chúa và Chủ Tể muôn loài khắp mọi nơi, là Chủ Tể trời đất”.

          Khi cho biết về mình như vậy, Mẹ cho thấy rõ Mẹ chỉ là phản ánh quyền năng, vinh quang và tình yêu của Cha trên trời mà thôi.  Như thế, Mẹ Ma-ri-a đã trở nên dấu chỉ cho dân tộc Mỹ châu bắc nam, cả người dân bản địa lẫn người mới đến.  Mẹ hoàn toàn là một dấu chỉ quyền năng!  Nhờ hình ảnh lạ lùng của Đức Mẹ Guadalupe và nguyện đường được xây cất nhân danh Mẹ, hằng triệu người đã đến với Chúa Ki-tô và được thâu nhận vào Giáo Hội.

          Còn dấu hiệu của bạn nói lên điều gì?  Chúa muốn bạn cũng giống như Mẹ Ma-ri-a, chỉ cho người ta biết Chúa Giê-su.  Người muốn bạn hãy nói với họ những gì Người đã làm cho bạn và những gì bạn có thể làm cho người khác.  Vậy có nhiều người đang đi con đường cô đơn.  Bạn hãy tưởng tượng xem thật là điều an ủi nếu họ đã nhìn thấy Chúa Ki-tô ở trong bạn!

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin cầu cho con!  Xin cho mọi điều con nói và làm đều chỉ cho người ta thấy Con của Mẹ”.