Thứ Bảy tuần III mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:46-56

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  (Lu-ca 1:46)

 

          Tâm hồn Mẹ Ma-ri-a nhảy mừng khi Mẹ nghĩ đến một sự sống mới đang lớn lên trong Mẹ!  Mẹ vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu độ của Mẹ và nhận ra mọi điều tuyệt diệu Người đã làm cho Mẹ và sẽ làm cho Mẹ trong tương lai.  Mẹ Ma-ri-a nếm được tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn và tình yêu ấy đã trào dâng vào bài thánh ca, một bài thánh ca cho đến ngày hôm nay vẫn có sức mạnh để nâng tâm hồn chúng ta lên khi thờ phượng.

          Bạn thử tưởng tượng lời thưa “xin vâng” của Mẹ Ma-ri-a với thiên sứ mang đầy sức sống như thế nào.  Nhờ lời thưa ấy, ơn cứu chuộc của chúng ta và của hằng tỷ người đã xảy đến.  Nhờ sự ưng thuận của người thiếu nữ này, mọi cửa trời đã mở ra để tất cả nhân loại nhận được tình yêu của Thiên Chúa và được đầy tràn lòng thương xót của Người.  Vào lúc ấy, trời và đất đều vui mừng, rồi chúng vẫn tiếp tục vui mừng vì ngay cả hôm nay chúng ta vẫn hái được những hoa trái do lời “xin vâng” đơn sơ của Mẹ.

          Rất quen thuộc với những câu chuyện trong lịch sử của dân tộc mình, Mẹ Ma-ri-a có thể hiểu Thiên Chúa chẳng muốn điều gì khác ngoài những điều tốt cho họ.  Mẹ hiểu được đường lối Người tiến hành kế hoạch cứu độ nhờ những kẻ mà Người đã đặc biệt tuyển chọn.  Mặc dù Mẹ có thể ngạc nhiên khi thấy mình được Chúa chọn, Mẹ vẫn hoàn toàn tín thác Người.  Như vậy khi trung thành phó thác, trong khiêm nhường và có lẽ với một chút lo lắng về tương lai, Mẹ Ma-ri-a đã đón nhận kế hoạch diệu kỳ của Thiên Chúa dành cho Mẹ.

          Lời thưa “xin vâng” của Mẹ Ma-ri-a thật là vĩ đại đối với thế giới, nhưng bạn cũng đừng coi nhẹ tầm quan trọng của lời “xin vâng” bạn có thể thưa với Chúa mỗi ngày.  Khi Mẹ Ma-ri-a thưa lời ấy thì chỉ lời đó thôi đã có thể mở thiên đàng ra cho bạn.  Những ngày trước lễ Giáng Sinh cho chúng ta cơ hội đặc biệt để tiếp đón Chúa Giê-su vào tâm hồn và để mình được biến đổi nhờ sự hiện diện của Người.  Đó cũng là lúc để chúng ta đem Chúa Ki-tô vào thế giới qua chứng từ đời sống chúng ta và qua những lời cầu nguyện chúc tụng tạ ơn của chúng ta.

          Vậy bạn đang chờ đợi điều gì?  Cha của bạn đang gọi bạn.  Bạn hãy thưa “xin vâng” với Người rồi chờ xem những gì sẽ xảy đến.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con muốn thưa “xin vâng” với Chúa.  Con muốn mở tâm hồn con để đón nhận sức mạnh của Thánh Thần Chúa.  Xin giúp con biết theo gương Mẹ Ma-ri-a tin rằng Chúa sẽ thực hiện mọi lời hứa Chúa dành cho con”.