Thứ Hai tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 1:1-17

 

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô.  (Mát-thêu 1:1)

 

          Chúng ta tìm hiểu:  những gia phả trong Kinh Thánh không có ý lòe người ta.  Nhiều người coi những gia phả ấy chỉ như một bản danh sách gồm những tên tuổi từ hồi cổ xưa, không có gì đặc sắc đối với chúng ta ngày nay.  Nhưng bạn hãy nghĩ đến những người được Mát-thêu nêu danh ở đây.  Có ông Áp-ra-ham, tổ phụ Ít-ra-en.  Có ông Bô-át đã để ý đến một cô gái tên là Rút đang mót lúa ở ruộng của ông, rồi kết hôn với cô và trở thành ông nội của vua Đa-vít.  Có Sa-lo-môn, con của vua Đa-vít, nổi tiếng về sự khôn ngoan.  Thực vậy, nếu học hỏi về gia phả này, bạn sẽ hiểu hầu hết lịch sử Kinh Thánh.

          Điều tuyệt vời nhất về gia phả này, đó là sợi giây liên kết những tên tuổi lớn lại với nhau.  Áp-ra-ham, Đa-vít, Sa-lo-môn, Giu-se, hết thảy các ngài đều thuộc về một kế hoạch qua nhiều thế kỷ mà tột đỉnh là sự kiện Chúa Giê-su Ki-tô giáng sinh, tâm điểm của lịch sự nhân loại.  Trong mọi biến chuyển của cuộc đời các vị ấy, chẳng có điều gì là tình cờ.  Không có tội lỗi nào, gương xấu nào hay lộn xộn nào có thể chặn được kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa.  Mọi sự tiến hành ăn khớp với nhau để rồi một đêm trên ngọn đồi Giu-đê, Con Thiên Chúa hằng sống đã sinh ra do một trinh nữ.

          Câu chuyện không dừng lại ở sự kiện Chúa Giê-su giáng sinh.  Gia phả này còn kéo dài tới mãi hôm nay, ngay ngưỡng cửa cuộc đời bạn!  Khi Thiên Chúa phán dạy Áp-ra-ham rằng miêu duệ ông sẽ thừa hưởng ngai vàng vĩnh cửu, thì Người cũng nghĩ đến bạn là một công dân thuộc vương quốc đó nữa!  Chúa có một mục đích khi Người đem bạn tới một không gian và thời gian đặc biệt.  Người vẫn đang tiếp tục kế hoạch Người dành cho bạn, và Người sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi nào bạn được ở với Người trên trời!

          Vậy bạn đừng bỏ qua đoạn Kinh Thánh này, ngay cả khi bạn khó mà đọc đúng được các tên trong gia phả!  Bạn hãy để cho tổ tiên của Chúa Giê-su tỏ ra cho bạn thấy vẻ đẹp vô biên của kế hoạch Thiên Chúa.  Hãy để cho những câu Kinh Thánh mang đến cho bạn một cảm nhận sâu xa hơn về phẩm giá của bạn với tính cách là một phần tử thuộc gia hệ của Chúa Giê-su!  Thêm vào việc cầu nguyện hôm nay, bạn hãy nhìn vào tấm gương và công bố:  “Tôi là con cháu của Áp-ra-ham, con cháu của Mô-sê và con cháu của Đa-vít.  Tôi là một trong những vì sao Thiên Chúa đã hứa để nó chiếu sáng mà làm chứng cho vinh quang của Người”.

 

          “Lạy Cha, chương trình của Cha thật kỳ diệu!  Con vui mừng trong kế hoạch cứu độ vĩ đại của Cha.  Lạy Chúa, xin tỏ cho con thấy con thích hợp cho kế hoạch ấy”.