Thứ Năm tuần III mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 7:10-14

 

Vua A-khát trả lời:  “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Chúa”.  (I-sai-a 7:12)

 

          Cũng như vua A-khát, chúng ta có thể cưỡng lại ý tưởng xin Chúa một dấu hiệu.  Thiên Chúa đã làm cho mọi sự rõ ràng khi Người dạy rằng việc xin thêm một dấu lạ dường như là tỏ ra thiếu lòng tin tưởng.  Hoặc có thể chúng ta không tin là Thiên Chúa để ý tới những chi tiết cuộc sống chúng ta hoặc Người chăm sóc chúng ta đến độ tỏ mình ra cho chúng ta cách riêng tư.

          Lại nữa, một dấu hiệu từ Chúa có thể chính xác là điều chúng ta cần để động viên mình đi theo con đường tiến tới sự trưởng thành thiêng liêng.  Gần lúc khởi đầu con đường ấy, Chúa rất vui nhận những gì người ta coi là Lời nguyện của kẻ đi tìm:  “Lạy Chúa, nếu thực sự có Chúa thì con muốn biết Chúa.  Xin Chúa tỏ mình ra cho con cách nào để con nhận biết Chúa”.  Đây cũng là cách tốt để cầu nguyện cho những người thân hiện không nhận biết Chúa.

          Những người trong chúng ta đã cam kết với Chúa thường do dự khi gặp ngã ba đường.  Chúng ta có thể dễ dàng quyết định giữa một điều tốt rõ ràng với một điều xấu nổi bật.  Thí dụ tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà không nổi giận với đứa con đang tuổi ương dở!  Nhưng thường hơn thì có hai bước cho chúng ta thi hành.  Thiên Chúa để cho chúng ta quyết định lựa chọn tốt và Người hứa cùng đi với chúng ta theo ngã đường chúng ta chọn.  Nhưng trước khi chúng ta quyết định, chúng ta mong muốn được biết đâu là điều Chúa nghĩ là thực sự tốt nhất cho chúng ta.  Trong tình huống như vậy, thích hợp hơn cả đó là xin Chúa cho chúng ta một dấu hiệu.

          Dấu hiệu này có thể mặc dưới nhiều hình thức.  Đôi khi nó được nói thành lời vang lên trong tâm hồn chúng ta.  Đôi khi nó là một cái gì trong thiên nhiên, như một bông hồng nở trái mùa.  Hoặc chúng ta có thể lấy sách Kinh Thánh và xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta qua một đoạn đặc biệt.  Một người đang suy nghĩ thay đổi công việc có thể đọc sách Sáng Thế chương 12, Thiên Chúa gọi ông Áp-ra-ham bỏ quê cha đất tổ.

          Thiên Chúa không hành động như một nhà ảo thuật.  Khi cảm thấy Người đang dẫn bạn theo một hướng đi nào đó, bạn hãy xét lại xem.  Phải chắc chắn hướng đi ấy phù hợp với Kinh Thánh và Thánh truyền.  Hãy tìm kiếm những lời khuyên của những người hướng dẫn đáng tin cậy.  Hãy chờ đợi cho đến khi nào bạn bình an và tin rằng đó là lời Chúa nói với bạn.  Rồi bạn hãy tiến bước với lòng tin tưởng và hãy để cho Chúa hành động!

 

          “Lạy Cha, con vui mừng đang khi thi hành thánh ý Cha.  Xin Cha làm cho con đường của Cha được sáng tỏ trước mặt con”.