Thứ Tư tuần III mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:5-25

 

Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin.  (Lu-ca 1:13)

 

          Ông Albert Eistein đã có lần nói:  “Bạn có thể sống dường như không có gì là một phép lạ”.  Hình như ông Da-ca-ri-a đã khởi đầu như một người trước hết và kết thúc như một người sau hết.

          Bài Tin Mừng hôm nay ca ngợi ông Da-ca-ri-a cùng với bà vợ Ê-li-sa-bét, vì họ đều là “người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Thiên Chúa” (Lu-ca 1:6).  Thế mà ông Da-ca-ri-a lại thắc mắc.  “Ai?  Chúng tôi hay sao?  Chúng tôi chỉ là cặp vợ chồng già, sắp về hưu rồi.  Ngài có nói dỡn hay không đấy!”  Trong khi bà Ê-li-sa-bét “được đầy Thánh Thần” và lập tức nhận ra Mẹ Ma-ri-a là mẹ Đấng Cứu độ (1:41-45), thì tâm trí của ông Da-ca-ri-a do lối suy luận loài người lại vẫn còn nằm trong bóng tối của nghi ngờ.  Ông được liệt vào danh sách đáng kính của “những kẻ nghi ngờ” trong Kinh Thánh, gồm có các Tông đồ Tô-ma và Sa-un người Tác-xô cũng như Xa-ra vợ ông Áp-ra-ham vì bà đã cười khi trở thành cha mẹ trong tuổi già.  Nhưng Thiên Chúa không gạt bỏ họ vì họ thiếu lòng tin.  Thực ra Người sử dụng việc này để xây dựng cho chúng ta và vì vinh quang của Người!

          Sau hết, ông Da-ca-ri-a làm chứng cho sự kiện Thiên Chúa không những tha thứ, mà Người còn ân thưởng, trong trường hợp này là ơn soi sáng, đức tin và sinh ra dòng dõi thánh.  Sự yên lặng lâu ngày của ông Da-ca-ri-a đã trở thành một phúc lành, một cơ hội để chiêm ngưỡng Kinh Thánh và nhìn xem lời Thiên Chúa “dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa” đã được thực hiện.  Ngay sau khi đặt tên cho con trai mình, ông Da-ca-ri-a liền “được đầy tràn Thánh Thần” và vui mừng trong “lòng trắc ẩn của Thiên Chúa chúng ta” (Lu-ca 1:78).

          Thật an ủi biết bao khi biết rằng tuy trước đây chúng ta nghi ngờ và không thể tín thác Thiên Chúa, nhưng vẫn không làm cho Người hết muốn chúc lành cho chúng ta!  Như Thiên Chúa đã đổ tràn ân sủng Người trên ông Da-ca-ri-a, Người cũng sẽ tỏ lòng bênh vực chúng ta nữa.  Thực vậy, Cha chúng ta hằng tiếp tục uốn nắn chúng ta thành những môn đệ biết tín thác và tin tưởng vì Người biết chúng ta có thể.

          Chúa đã có một kế hoạch kỳ diệu cho bạn, như Người đã dành cho ông Da-ca-ri-a và gia đình ông.  Hơn thế nữa, Người mong tỏ ra cho bạn biết kế hoạch của Người.  Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy chăm chú nhìn lên Cha trên trời của bạn.  Bạn hãy hình dung Người đang yêu thương và cảm thông mỉm cười với bạn.  Rồi bạn hãy thực hành sự yên lặng cầu nguyện của ông Da-ca-ri-a, không phải như một hình phạt, nhưng để bạn có thể nghe tiếng Chúa và cảm nhận tình yêu của Người trong tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Cha, xin Cha phán dạy vì con đang thinh lặng trước mặt Cha”.