Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:39-45

 

Em thật có phúc vì đã tin.  (Lu-ca 1:45)

 

          Khi có điều gì xảy ra làm phấn khởi thì bạn thường không thể giữ lại cho riêng mình, nhưng chỉ muốn chia sẻ tin ấy với người khác.  Đó cũng là điều xảy ra cho Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét.  Cả hai người đều cảm nghiệm một điều lạ lùng, và họ đều không thể đợi chờ nếu không nói với nhau về điều ấy.

          Khi Mẹ Ma-ri-a xuất hiện, bà Ê-li-sa-bét “được tràn đầy Thánh Thần” và kêu lên những lời chúc phúc (Lu-ca 1:41-42).  Đáp lại, Mẹ Ma-ri-a dâng một lời nguyện ngợi khen lên Chúa vì tất cả những gì Người đã làm nơi Mẹ (1:46-55).

          Bạn thử tưởng tượng câu chuyện hai người phụ nữ này nói với nhau.  Bạn có thể hình dung họ đang nhảy mừng trong sự phấn khởi, từ phương diện thiêng liêng (“Tại sao Thiên Chúa lại chọn em?”  “Em không hiểu vương quốc mới này sẽ như thế nào?”) tới phương diện rất thực tế (“Em sắp sửa cần quần áo mới rồi!”  “Chị có biết tên một bà đỡ giỏi nào không?”), rồi trở lại phương diện thiêng liêng.  Câu chuyện ấy là tự nhiên thôi, không có gì phấn khởi cho bằng khi ân sủng hành động!

          Giống như có thể là tự nhiên đối với Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, đôi khi chúng ta cũng chuyển câu chuyện của chúng ta về Chúa.  Khi làm như vậy, chúng ta sẽ thấy Thánh Thần mở mắt chúng ta và làm cho chúng ta được đầy tràn ân sủng của Người hơn.  Chúng ta sẽ thấy mình phấn khởi và đầy nghị lực hơn để cầu nguyện, làm việc phục vụ và yêu mến Thiên Chúa.

          Giáo Hội đang rao giảng Tin Mừng và phát triển trong sự thánh thiện.  Mỗi ngày người ta đáp lại ơn Chúa Thánh Thần và cùng nhau hành động trong tình yêu thương để thực hiện những mục đích trên.  Chắc chắn thời gian Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét sống với nhau đã làm cho cả hai người thêm sức mạnh để đón nhận công việc sắp tới.  Điều ấy cũng có thể xảy ra cho chúng ta khi chúng ta chia sẻ với nhau về những điều Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta biết.  Công việc của chúng ta không nhất thiết phải là sâu xa và cao siêu.  Nhưng chúng ta chỉ cần cố gắng, rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta được đầy tràn.

 

          “Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con đón nhận công việc của Chúa, và xin mở môi chúng con để chia sẻ những điều kỳ diệu của Chúa”.