Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Lu-ca 2:22-35

 

Bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Chúa.  (Lu-ca 2:22)

 

          Tại sao Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se lại đem Chúa Giê-su lên Đền Thờ?  Lý do đòi chúng ta trở lại với lễ Vượt Qua nguyên thủy.  Thiên Chúa dạy dân Ít-ra-en phải lấy máu chiên bôi lên cánh cửa để các con trai đầu lòng của họ khỏi phải chết do một tai họa sắp giáng xuống Ai-cập.  Kể từ ngày đó, mọi con trai đầu lòng đều phải được dâng cho Đức Chúa (Xuất Hành 13:2).  Việc dâng tiến một con chiên, hoặc một con chim câu nếu là người nghèo, đã được thực hiện để “chuộc lại” đứa bé, hay để giữ gìn đứa bé thoát khỏi sự dữ.

          Dĩ nhiên, chúng ta có thể cho rằng Chúa Giê-su đâu cần phải được chuộc lại.  Người là Con Chiên đã chuộc tội tất cả chúng ta!  Quả thực theo bản chất của một con chiên, việc chuộc tội đã được Người thực hiện do việc tuân phục thánh ý Chúa Cha.  Và thánh ý Thiên Chúa muốn Người được đem đến Đền Thờ để dâng tiến cho Cha trên trời của Người!  Cho nên việc dâng tiến Chúa Giê-su mang tính cách biểu tượng nhiều hơn.  Đó là khởi đầu một cuộc sống hoàn toàn dâng cho Thiên Chúa, một cuộc sống hoàn toàn được thánh hiến để làm vinh danh Chúa Cha.

          Bạn hãy nghĩ về việc tiến dâng Chúa khi bạn đi dự Thánh lễ cuối tuần này.  Khi bạn thấy linh mục dâng tiến hy lễ, hãy nghĩ về những gì ngài đang làm, đó là dâng tiến Chúa Giê-su cho Chúa Cha.  Thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a đã dâng Chúa Giê-su như một em bé yếu ớt.  Nhưng giờ đây Người còn tỏ ra yếu ớt hơn nữa dưới hình một tấm bánh.  Tuy nhiên cũng như Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, chúng ta biết đâu là sức mạnh, tình yêu và ân sủng chứa đựng trong tấm bánh nhỏ ấy:  đủ để xóa đi tội lỗi của toàn thể nhân loại!  Đủ để làm cho mỗi người chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa!

          Nếu có thì giờ, bạn có thể tới sớm hơn giờ Thánh lễ để cầu nguyện về những gì bạn sẽ dâng tiến Chúa hôm nay.  Đó có thể là điều rất nhỏ so với việc dâng tiến cả cuộc đời của Chúa Giê-su.  Nhưng dù là gì đi nữa, sự dâng tiến ấy sẽ thở thành điều lớn lao hơn cả mức người ta tưởng tượng.  Của lễ bạn dâng lên Chúa được kết hợp với hy lễ trong Thánh lễ sẽ làm cho vinh quang Người cả sáng hơn và làm chứng cho Danh Người.  Như Chúa Giê-su đã nói, hạt lúa mì vẫn chỉ là hạt lúa, “nhưng nếu nó chết đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt” (Gio-an 12:24).

 

          “Lạy Chúa, con dâng lên Chúa cuộc đời con.  Mọi ước mơ, kế hoạch, hy vọng và sợ hãi, tất cả của con đều thuộc về Chúa.  Xin Chúa ban cho đức tin để con theo Chúa hôm nay, vì biết rằng Chúa sẽ làm cho mọi sự ăn khớp với nhau để mưu ích cho con”.