Thứ Hai tuần IV mùa Vọng

Suy niệm 2 Sa-mu-en 7:1-5,8-12,14,16

 

Đức Chúa lập cho ngươi một nhà.  (2 Sa-mu-en 7:11)

 

          Vua Đa-vít cảm tạ Chúa vì phúc lành và sự che chở của Người.  Ông ngắm nhìn lâu đài nguy nga của ông, cảm thấy mình có lỗi vì để cho “Hòm Bia Thiên Chúa ở trong lều vải”, nên ông quyết tâm xây nhà cho Thiên Chúa (2 Sa-mu-en 7:1-2).  Tuy nhiên vua Đa-vít nghĩ gì khi dựng một ngôi nhà cho Thiên Chúa vĩ đại và vĩnh cửu?  Tâm hồn ông có thể đúng, nhưng liệu có hợp lý không?  Qua ngôn sứ Na-than, Thiên Chúa trả lời rằng chính Người sẽ xây nhà cho Đa-vít, một quốc gia hùng mạnh tại đó Người sẽ cư ngụ như người Cha ở giữa con cháu của Đa-vít (7:11-12,14).

          Ngày nay Chúa vẫn còn xây nhà.  Người muốn xây một ngôi nhà trong tâm hồn chúng ta để Chúa Giê-su cư ngụ:  một chỗ ở chúng ta có thể lấy làm nơi ẩn náu trong lúc sóng gió cuộc đời, một chốn bình an và một nơi đầy sự khôn ngoan.  Trong ngôi nhà này, Chúa Giê-su đã hứa là chúng ta chẳng bao giờ sẽ ở một mình:  “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Gio-an 14:23).

          Thật là tuyệt vời! Thiên Chúa sống trong chúng ta.  Chúng ta không phải đi tìm Chúa Giê-su, bởi vì Người là Con Thiên Chúa hằng sống luôn ở với chúng ta, luôn sống trong tâm hồn chúng ta.

          Đây là một ngày chuẩn bi trọng đại.  Muôn vật đang đợi chờ trong thinh lặng ngày Nhập Thể, khi Ngôi Lời vĩnh cửu từ trời xuống để ở giữa chúng ta (Khôn Ngoan 18:14-15).

          Mặc dù hôm nay là một ngày rất bận rộn đầy ắp những chuẩn bị, nhưng bạn hãy cố gắng cùng với Chúa đến một nơi yên tĩnh, tại “nhà Thiên Chúa” trong tâm hồn bạn và hãy dành thì giờ ở với Người.  Bạn hãy để cho những lời hứa của Người thấm vào tâm trí bạn, bồi dưỡng bạn và đem lại hy vọng cho bạn trong năm tới.  Hãy để Người tiếp tục xây dựng đền thờ đó, nơi cư ngụ đó, ở ngay trong tâm hồn bạn.  Bạn hãy nghe tiếng Người nói những lời yêu thương, cảm thông và dẫn dắt bạn lễ Giáng Sinh này.  Và quan trọng nhất, bạn hãy vui lên!  Thiên Chúa trung thành giữ lời hứa.  Người quả thực là Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.  Người sẽ không khi nào bỏ nơi cư ngụ của Người đâu!

 

          “Lạy Chúa, con vui sướng biết bao vì Chúa sống trong tâm hồn con!  Xin cho con đừng khi nào quên rằng Chúa luôn ở với con, sẵn sàng chúc phúc, dạy dỗ, chữa lành và dẫn dắt con.  Ôi Chúa tuyệt diệu quá chừng!”