Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Mát-thêu 2:13-18

Lễ các Thánh Anh Hài

 

Tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình.  (Mát-thêu 2:18)

 

          Biến cố Thánh gia trốn sang Ai-cập và Hê-rốt tàn sát các con trẻ vô tội là một hình ảnh thảm khốc nói lên cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối.  Tuy nhiên cho dù cả cuộc đời Chúa Giê-su đã sống dưới dấu chỉ bách hại, thì mọi quyền lực nhân loại hay ma quỷ cũng không thể làm gián đoạn được công cuộc Người đến để hoàn tất.  “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Gio-an 1:5).

          Tại sao Hê-rốt lại sợ Hài Nhi này?  Ông ta không biết rằng Chúa Giê-su đã đến để chinh phục các linh hồn chứ không phải để chiếm đất đai hay ngai vàng.  Sự sợ hãi của Hê-rốt lớn đến độ để tiêu diệt một em nhỏ, ông đã ra lệnh giết chết nhiều trẻ em khác.  Ông giết các em nhỏ yếu đuối và không thể tự vệ là vì sự sợ hãi đã giết chết con tim của ông rồi.  Để kéo dài sự sống của ông, ông đã tìm cách tiêu diệt chính Sự Sống.

          Mặc dù Hê-rốt đã sử dụng bạo lực và sự dã man để cố đạt mục đích, thì Chúa Giê-su lại biến thảm kịch thành chiến thắng.  Các thánh Anh Hài đã làm chứng cho ân sủng của Thiên Chúa.  Các em đã chết vì Chúa Ki-tô, mặc dù các em không biết việc ấy.  Trong khi các em chưa biết nói, Chúa Giê-su vẫn làm cho các em thành những chứng nhân cho Người.  Các em không thể cầm khí giới, nhưng các em vẫn cầm lấy lá thiên tuế khải hoàn.  Chúa Giê-su đã giải thoát linh hồn các em khỏi móng vuốt quỷ dữ và cho các em được làm những dưỡng tử của Thiên Chúa.  Giờ đây các em chia sẻ vinh quang của Người và cùng hiển trị với Người trong khải hoàn.

          Thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng chia sẻ chiến thắng của Chúa Giê-su ngay cả khi chúng ta cảm thấy như mình bị đánh bại:  “Chúng ta biết rằng:  Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rô-ma 8:28).  Những đổ vỡ, thất bại, thù nghịch, không điều gì chúng ta phải đối diện trong cuộc đời này tách được chúng ta ra khỏi Chúa Ki-tô.  Tình yêu của Người có thể chiến thắng mọi sự, cả trong đời sống mỗi người lẫn trong toàn thế giới.

          Hôm nay, chúng ta phải đối diện với sự dữ còn tồi tệ hơn cả cuộc tàn sát của Hê-rốt:  đó là việc tàn sát không biết bao nhiêu thai nhi.  Điều gì có thể lật ngược lại cái văn hóa của sự chết này?  Tình yêu của Thiên Chúa có thể và sẽ chiến thắng ngay ở nơi đây!  Phải, đúng là một điều dữ đang xảy ra.  Phải, chúng ta cần cầu nguyện và tìm cách thay đổi những trào lưu trong văn hóa chúng ta.  Nhưng đừng bao giờ chúng ta hành động vì ý thức tuyệt vọng hay thù ghét những người chống đối chúng ta.  Bạn hãy nhớ:  Không gì có thể làm tắt được ánh sáng Chúa Ki-tô.

 

          “Lạy Cha trên trời, xin Cha an ủi mọi em nhỏ đã mất vì nạn phá thai.  Xin Cha đem các em tới thẳng ngai tòa Cha!”