Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 6:8-10; 7:54-59

Lễ thánh Tê-pha-nô Tử đạo tiên khởi

 

Được đầy ơn Thánh Thần, Tê-pha-nô đăm đăm nhìn trời và thấy vinh quang Thiên Chúa.  (Công Vụ Tông Đồ 7:55)

 

          Giả như bạn ở trong trường hợp của Tê-pha-nô, bạn sẽ làm gì?  Chạy trốn?  Bị lùa vào ngõ bí?  Thay đổi câu chuyện của bạn để làm vui lòng những kẻ tố cáo bạn?  Thánh Tê-pha-nô chẳng làm những điều ấy.  Trái lại, ngài tiếp tục nói với sự mạnh dạn và can đảm.  Thậm chí ngài còn nhận lấy cái chết một cách bình tĩnh và tin tưởng.  Vậy đâu là bí quyết của ngài?

          Thực vậy, bí quyết của ngài chẳng có gì là bí mật cả.  Chúa Thánh Thần đã tỏ cho ngài biết phải nói và làm gì, như Chúa Giê-su đã hứa (Mát-thêu 10:19-20).  Vì “được đầy ân sủng và sức mạnh”, thánh Tê-pha-nô đã có thể nói hết sức rõ ràng và không một chút hãi sợ trước cái chết.

          Thánh Tê-pha-nô được mô tả như một người anh hùng mà nhiều người trong chúng ta không dám cho rằng mình có thể bắt chước.  Nói cho đúng, ai cảm thấy “được đầy ân sủng và sức mạnh” khi chúng ta bước đi trong cuộc sống hằng ngày?

          Đó là vấn đề.  Thánh Tê-pha-nô không trở thành vị tử đạo can đảm trong một nháy mắt.  Ngài đã mất cả đời trong công việc hầu bàn!  Nhưng việc ấy không ngăn cản được ngài phát huy một mối tương quan với Chúa Thánh Thần.  Khi cầu xin Chúa Thánh Thần giúp mình đối phó với những thử thách nhỏ trong ngày sống, Tê-pha-nô đã mỗi ngày một trở nên mạnh mẽ và tin tưởng hơn.  Ngài đã được chuẩn bị kỹ để có thể thắng vượt được những khủng hoảng lớn khi chúng xảy đến.

          Điều ấy cũng đúng với chúng ta.  Một ít người hoặc chẳng có ai trong chúng ta sẽ phải đối diện với một nhóm người sách động muốn giết chúng ta, nhưng hết thảy chúng ta đều cùng chia sẻ những thử thách.  Và hôm nay sau ngày lễ Giáng Sinh, Chúa Giê-su muốn chúng ta nhớ rằng Người là Đấng Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.  Nếu chúng ta biết ở bên cạnh Người qua những ngày tháng thăng trầm, chúng ta sẽ sẵn sàng đối phó được với những điều xảy ra bất ngờ như đau yếu, mất việc hoặc bất cứ khó khăn nào khác xảy ra.

          Hôm nay bạn hãy dành ít phút suy nghĩ về một phương diện nào trong cuộc sống khiến cho bạn phải bức xúc.  Bạn hãy nói với Chúa rằng tự sức riêng của bạn, bạn không thể đối phó được, và hãy xin Người ban cho bạn những gì cần thiết để bạn có thể tiến tới.  Có thể bạn cảm thấy bình an ngay lúc này, hoặc một lát nữa trong ngày, nhưng thế nào cũng có bình an.  Bạn hãy tiếp tục xin Chúa ban thêm cho bạn Thần Khí của Người, và Người sẽ dẫn bạn qua mọi thử thách.

 

          “Lạy Chúa, con không thể một mình bước qua được thử thách này.  Xin Chúa cho con được đầy tràn Thần Khí khôn ngoan và ân sủng Chúa.  Xin cho con được bình an”.