Chúa Nhật lễ Hiển Linh

Suy niệm I-sai-a 60:1-6

 

Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem… Mặt mày ngươi rạng rỡ.  (I-sai-a 60:5)

 

          Tất cả chúng ta đều có những cuộc thần hiện, là những lần khi một tư tưởng bất chợt giúp chúng ta nắm bắt được điều trước đây chúng ta không thể hiểu.  Phải, ngày lễ hôm nay là về cuộc Hiển Linh:  Chúa Giê-su tỏ mình ra cho mọi người đang ở trong đêm tối.  Câu chuyện các nhà đạo sĩ chúng ta đọc trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy trước hình ảnh mọi dân nước từ khắp nơi trên thế giới sẽ được lôi kéo đến cùng Chúa Giê-su.  Câu chuyện bảo chúng ta rằng giống như các vị đạo sĩ đi theo ánh sao và gặp được Vua dân Do-thái, thì dân chúng khắp nơi trên địa cầu cũng sẽ nhìn thấy ánh sáng của Chúa Giê-su và được lôi kéo đến với Người.

          Chắc chắn ngôi nhà ở đó các vị đạo sĩ tìm thấy Chúa đã là nơi đón mời, một sự thể hiện những lời của ngôn sứ.  Bạn hãy ráng tưởng tượng ngôi nhà của thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a chiếu tỏa sự nồng ấm     tới hàng xóm láng giềng, rực lên bình an và yên vui.  Chắc chắn mọi người lối xóm đều kính trọng gia đình này về cách các ngài đối xử với nhau và với những người chung quanh!

          Các bài đọc hôm nay đem lại cho chúng ta một thách đố:  hãy làm cho nhà chúng ta thành một nơi đầy ơn lành.  Tối tăm có lẽ bao trùm trái đất, nhưng chúng ta vẫn có thể là những ngọn hải đăng chiếu sáng.  Nhà chúng ta có thể trở thành nơi đón mời để những người ưu phiền, cô đơn và lo lắng cảm nhận được tình yêu của Chúa và được Người an ủi khích lệ.

          Có rất nhiều cách để bạn thực hiện được những thách đố này.  Thực vậy, chẳng có gia đình nào giống gia đình nào.  Bạn cũng không cần phải ráng nghĩ xem mình phải làm sao để chiếu tỏa ánh sáng Chúa Ki-tô.  Nhưng bạn hãy hỏi xem gia đình bạn có thể lãnh nhận ánh sáng ấy như thế nào.  Bởi vì tất cả những ai được hơi ấm của ánh sáng ấy bao phủ thì sẽ bắt đầu chiếu tỏa nó tới những người chung quanh.  Vậy hôm nay bạn hãy để cho ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu tỏa trên bạn!  Bạn hãy xin Người ban cho bạn một cuộc hiển linh mới.  Bạn hãy xin Người giúp bạn “nhìn thấy”, để bạn cũng có thể trở nên “rạng rỡ” (I-sai-a 60:5).  Khi ấy, mọi hành vi yêu thương, quảng đại và hiếu khách sẽ đầy tràn ánh sáng của Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy ngự đến trong tâm hồn con và trong nhà con.  Xin Chúa chiếu ánh sáng của Chúa qua con tới thế giới, nhất là tới những người đang khao khát những tia sáng tình yêu của Chúa”.