Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Gio-an 3:22-30

 

Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô.  (Gio-an 3:28)

 

          Các môn đệ của thánh Gio-an Tẩy Giả đang lo lắng.  Chúa Giê-su, người mới xuất hiện, đang lấy mất dần đi những môn đệ của ông Gio-an.  Họ phàn nàn:  “Thiên hạ đều đến với ông”.  Ganh đua gây ra đụng độ.  Những tranh cãi giữa môn đệ của ông Gio-an và môn đệ của Chúa Giê-su về “phép rửa” chỉ gây thêm căng thẳng.  Nhưng ông Gio-an chẳng lo lắng gì cả.  Ông đã hiểu Thiên Chúa gọi ông làm điều ông phải làm:  làm người phụ rể chứ không phải làm chàng rể, làm tiếng kêu chứ không phải làm chính Lời nói.  Ông cũng hiểu Chúa Giê-su là ai, cho nên ông có thể vui mừng khi chàng rể đến.

          Giờ đây không ai trong chúng ta là chàng rể, hoặc thậm chí là phụ rể cả.  Nhưng mỗi người chúng ta đều được kêu gọi để làm một điều gì đó trong Nước Thiên Chúa, một điều gì thích hợp nhất với hoàn cảnh chúng ta đang sống.  Nếu là cột trụ gia đình, bạn có thể thoải mái tin tưởng mà loại bỏ mẫu người “kẻ rao giảng dông dài” ra khỏi những điều có thể xảy ra cho bạn.  Nếu là một người làm nhà, bạn có thể chắc chắn là Chúa chẳng kêu gọi bạn làm người sống cuộc đời trong dòng kín đâu.  Không đâu, hầu hết chúng ta đều gặp được lời kêu gọi của Chúa ngay trong hoàn cảnh sống hiện thời.  Mục đích của bạn là hãy xin Chúa Thánh Thần cho bạn biết phải sống bậc sống hiện thời của bạn như thế nào và xin Người đổ đầy ân sủng Chúa xuống trên đời sống bạn.

          Nhận định rõ ràng mình là “ai” và phải làm “điều gì” sẽ giúp cho mọi sự thành giản dị:  phục vụ thế nào và ở đâu;  khi nào nói có, khi nào nói không.  Nhận định ấy cũng làm cho bạn được tự do, thoát khỏi mọi nghi ngờ dai dẳng và sợ hãi tình trạng trở nên tồi tệ hơn;  khỏi làm quá nhiều hoặc chẳng làm gì cả vì không biết phải làm gì.  Hầu hết chúng ta sẽ thấy rõ được ơn gọi của chúng ta theo từng bước một, chứ không phải là trong một lúc nhận được toàn bộ, nào chúng ta là ai, làm gì, làm thế nào và làm ở đâu.  Vậy bạn hãy bắt đầu với những gì bạn đã biết và hãy từ đó mà tiến bước.

          Quả là một ý tưởng hay nếu mỗi tháng dành một chút thì giờ cầu xin Chúa giúp bạn nhìn rõ ràng hơn bạn là “ai” hoặc Người kêu gọi bạn làm “điều gì”.  Bạn sẽ thấy nếu bạn càng nhìn rõ thì bạn càng yên tâm hơn.  Cũng như Gio-an Tẩy Giả, bạn sẽ thấy mình bằng lòng với con người của mình và với ơn gọi trong cuộc đời mình.  Rồi điều ấy sẽ làm cho bạn vui với những gì người khác đang làm trong Nước Chúa.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa gọi con làm gì?  Xin Chúa giúp con biết ơn gọi của con và biết bắt đầu bước đi hằng ngày trong ơn gọi ấy”.