Thứ Hai sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Mát-thêu 4:12-17,23-25

 

Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.  (Mát-thêu 4:17)

 

          Những lời này bạn đã nghe rất quen tai rồi.  Đó là vì không phải Chúa Giê-su là người đầu tiên nói những lời ấy.  Thánh Gio-an Tẩy Giả đã nói cũng những lời này, khi ngài cho thấy rõ việc sám hối là cần thiết trước khi người ta có thể hoàn toàn cảm nghiệm được Nước Thiên Chúa.  Người ta phải chuẩn bị lãnh nhận ơn cứu độ đã được hứa ban cho họ khi Đấng Mê-si-a đến.  Bạn có thể nói rằng thánh Gio-an đã đánh một dấu chấm than sau lời đầu tiên của sứ điệp Tin Mừng, là hãy sám hối!

          Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã tiếp nối những gì Gio-an để lại.  Người cho dân chúng thấy Nước Trời giống như điều được tỏ ra không phải chỉ bằng lời nói của Người mà còn qua tất cả những gì Người làm.  Rồi dân chúng Ga-li-lê là những người đầu tiên được thấy Nước Trời biểu lộ qua những hành động chữa lành, trừ quỷ và tình yêu của Thiên Chúa Cha chiếu tỏa nơi Con của Người.  Khi gặp Chúa Giê-su, dân chúng không những gặp được Con Thiên Chúa mà còn gặp được Thiên Chúa Cha nữa.  Họ đã thấy tình yêu của Người, và tình yêu ấy làm cho cuộc sống họ thay đổi.

          Còn bạn thì sao?  Bạn có thể nói đời sống bạn làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa không?  Làm chứng cho sức mạnh của vương quốc Người không?  Hoặc bạn cho là mình không đủ điều kiện, nghĩ mình chỉ là một người tầm thường? 

          Bạn đừng khi nào nghĩ như vậy nhé!  Bạn không tầm thường đâu.  Bạn là người con của Chúa Cha.  Người đã ban cho bạn ân huệ Thánh Thần của Người.  Bạn là máng thông chuyển sự thánh thiện của Người.  Lời nói và chứng từ của đời sống bạn có thể thay đổi tâm hồn người ta.

          Có hằng triệu cách làm chứng cho Nước Chúa, nhưng có một yếu tố chung trong tất cả các cách đó:  tín thác.  Không gì làm chứng cho Nước Chúa mạnh mẽ hơn là một tâm hồn đang nghỉ ngơi trong Chúa, một tâm hồn đang đối phó với những thử thách và thậm chí với những bi kịch cuộc đời bằng cách đến với Chúa để xin Người nâng đỡ và dẫn dắt.  Không gì phát biểu mạnh mẽ hơn là một người biết dâng lên Chúa nỗi buồn, giận dữ, ưu phiền và thất vọng của mình, rồi tìm thấy ân sủng còn vượt trên tất cả những điều ấy nên cảm thấy mình được bình an.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy để Chúa Giê-su nói cho bạn biết rằng Nước Thiên Chúa đang ở trong bạn.  Hãy để Người làm cho bạn được đầy tin tưởng để bạn có thể chiếu tỏa ánh sáng của Nước ấy trên mọi người bạn gặp.

 

          “Lạy Chúa, con muốn làm người tiền hô cho Chúa hôm nay.  Xin Chúa ban cho con bình an của Chúa, để con có thể rao truyền Nước Chúa”.