Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

Suy niệm 1 Gio-an 4:11-18

 

Vì Đức Giê-su thế nào, thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này.  (1 Gio-an 4:17)

 

          Có lẽ bạn đã nghe nói Thiên Chúa là tình yêu.  Nhưng có khi nào bạn nghĩ chính bạn cũng là tình yêu không?  Đúng như vậy.  Thánh Gio-an bảo chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa sống trong chúng ta.  Ngài cũng bảo tình yêu này được nên hoàn hảo trong chúng ta khi chúng yêu thương nhau.  Rồi cuối cùng ngài bảo chúng ta “Đức Giê-su thế nào, chúng ta cũng như vậy ở thế gian này” (1 Gio-an 4:17).

          Bạn có cần xác tín như thế không?  Có thể điều ấy sẽ giúp bạn lập lại chân lý này cho chính mình suốt ngày, là “Đức Giê-su thế nào, tôi cũng như vậy ở thế gian này, vì tôi chính là tình yêu”.  Đây không phải là kỹ thuật nhồi sọ hoặc tự kỷ ám thị.  Đây cũng không mang tính cách thuyết phục bạn rằng bạn là một điều gì không bao giờ thực hiện được.  Chúa Ki-tô thực sự đang sống trong bạn.  Bạn thực sự thay mặt cho Chúa trong thế giới này.

          Vậy bạn hãy tin tưởng!  Tình yêu bạn khao khát giờ đây đã ở ngay trong trái tim bạn.  Tình yêu mà bạn biết mình phải có đối với mọi người chung quanh đã có mặt ở đấy rồi và bạn có thể biểu lộ nó ngay hôm nay!  Thí dụ bạn sắp phải đi công việc thì đứa con của bạn lại rất muốn kể cho bạn nghe thành quả của nó tại trường học.  Vậy đây là lúc bạn phải chọn lựa.  Bạn có muốn chọn yêu thương, hy sinh việc phải đi ra ngoài lo công việc hay là dành chút thì giờ để quan tâm tới con mình?  Bạn hãy biết rằng bạn có sự lựa chọn trong một tình huống, chỉ vì tình yêu đang hiện diện trong tâm hồn bạn.  Bạn thực sự có thể quyết định làm tình yêu của Thiên Chúa trong tình huống ấy!     

          Một chân lý căn bản, đó là bạn càng cố gắng biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa thì bạn càng trở nên tự tin hơn.  Tại sao?  Vì mỗi khi bạn chọn yêu thương là bạn sẽ để cho Thánh Thần có cơ hội thay đổi trái tim bạn.  Bạn đang tin vào cùng một điều Thánh Thần đang tin ở bạn.  Rồi mỗi khi bạn làm như thế, Chúa sẽ có thêm ảnh hưởng trong đời sống bạn.

          Vậy bạn hãy chọn để ý đến con mình.  Hãy chọn mỉm cười và cầu nguyện cho kẻ lái xe cắt ngang ngay trước xe của bạn.  Bạn hãy chọn đem một bữa ăn hoặc tặng hoa cho người hàng xóm đang gặp khó khăn.  Rồi bạn sẽ thấy biểu lộ tình yêu làm cho bạn dễ thương hơn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin rằng con chính là tình yêu của Chúa trong thế giới này.  Xin Chúa giúp con biết chọn lựa đúng trong ngày hôm nay, để con có thể biểu lộ tình yêu ấy cho mọi người chung quanh con!”