Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Lu-ca 2:16-21

 

Lễ Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa

 

Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.  (Lu-ca 2:19)

 

          Có bao giờ bạn nhìn lại một tập ảnh cũ và suy nghĩ về những cách thức Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời bạn không?  Có thể đó là tấm ảnh một người bồ đã bỏ đi khiến cho bạn tan nát cõi lòng.  “Cám ơn Chúa là chúng tôi đã chia tay.  Nếu không, tôi sẽ chẳng khi nào gặp được người mà Chúa thực sự muốn tôi kết hôn với họ”.  Hoặc bạn có thể hiểu được cuộc ra đi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn đã đưa bạn tới một nơi có nhiều bạn bè mới và nhiều phúc lành.

          Mẹ Ma-ri-a có lẽ chẳng có một cuốn album, nhưng chúng ta chắc chắn Mẹ đã dành nhiều thì giờ suy nghĩ về hoạt động của Chúa trong cuộc đời Mẹ, không chỉ những biến cố trọng đại như biến cố Truyền tin hôm nay hoặc ngày Giáng Sinh.  Mẹ còn suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt nữa:  những bất ngờ Chúa Giê-su đã đem lại cho Mẹ và thánh Giu-se mỗi ngày, những dịp thoáng cho thấy về số phận của Người, những cách Mẹ cảm thấy trái tim bị đâm thâu qua vì nỗi sầu muộn và mong chờ kế hoạch của Chúa được hoàn tất.  Từng biến cố, lời nói và cử chỉ, không có gì thoát được ánh mắt của Mẹ.  Tất cả đều trở nên ngọn lửa tình yêu và nhiệt thành Mẹ dành cho Thiên Chúa.

          Hôm nay chúng ta bắt đầu Năm Mới và chúng ta tôn kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.  Thực là một thời điểm tuyệt hảo để thực hành lối sống cầu nguyện và suy tư của Mẹ!  Ngày đầu năm thường là ngày yên lặng chuyển tiếp từ mùa lễ nghỉ sang một năm mới.  Vậy tại sao bạn không lợi dụng sự thanh tĩnh này để suy nghĩ một chút về chính mình?  Có lẽ bạn còn muốn nhìn lại những tấm ảnh năm cũ để kích động ký ức của bạn!

          Bạn hãy thử xem mình có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những lúc vui cũng như thử thách của đời mình không.  Bạn hãy nhận biết ân sủng của Người trong những lãnh vực lớn cũng như nhỏ thuộc đời sống bạn.  Rồi khi đã ý thức rõ ràng sự chăm sóc của Chúa dành cho bạn, bạn có thể bắt đầu năm mới này với một mức độ đức tin mới và sẵn sàng hơn để tín thác nơi Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn bắt đầu năm nay bằng cách nhận ra bàn tay Chúa hoạt động trong đời con.  Lạy Chúa, xin mở mắt con như Chúa đã mở ra cho Mẹ Ma-ri-a!”