Thứ Bảy, ngày 5 tháng 1, trước lễ Hiển Linh

Suy niệm Gio-an 1:43-51     

 

Lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.  (Gio-an 1:48)

 

          Thực là một vòng quay 180 độ!  Đã có một lúc ông Na-tha-na-en yên lặng ngồi dưới gốc cây vả, rồi kế tiếp là lúc ông tuyên xưng Chúa Giê-su là “Vua Ít-ra-en” (Gio-an 1:49).

          Vậy điều gì đã xảy ra?  Khi Phi-líp-phê đầu tiên nói cho ông biết về Chúa Giê-su thì ông đã nghi ngờ.  Ông hỏi:  “Từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay được?” Rồi nữa, ông để cho Phi-líp-phê đưa ông đến với Chúa Giê-su, như vậy là đã có một chút mở lòng rồi.  Khi ông nghe Chúa Giê-su bảo Người đã thấy ông ở dưới cây vả trước khi Phi-líp-phê gọi ông, thì trái tim ông rộn rã.  Ngồi dưới gốc cây xem ra là điều bình thường.  Tại sao vị ráp-bi đến từ Na-da-rét lại mất công để ý như vậy?  Tuy nhiên trong diễn trình thay đổi này, Na-tha-na-en đã có thể cảm nhận là Thiên Chúa chăm sóc cả trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống.

          Thiên Chúa muốn hết thảy chúng ta đều biết rằng con mắt của Người luôn nhìn đến chúng ta.  Người thấy chúng ta giữa cuộc sống hằng ngày và kêu gọi chúng ta.  Bất kể chúng ta đang làm gì, Chúa cũng luôn sẵn sàng đánh động tâm hồn chúng ta và mở mắt chúng ta.  Chúng ta thật quý giá trước mắt Người đến nỗi Người sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc chúng ta!

          Khi trái tim Người rộn rã, thì Na-tha-na-en đã buông đi nỗi nghi ngờ.  Ông muốn nghe nhiều hơn nữa về những gì Chúa Giê-su sẽ nói.  Nhưng đó chưa phải là lúc có thêm được những soi sáng hoặc thông tin.  Trái lại, Chúa Giê-su hứa ban cho Na-tha-na-en một điều còn tốt hơn, đó chính là ông sẽ được thấy “các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Gio-an 1:51).  Không những Chúa Giê-su quan tâm đến cuộc sống của ông Na-tha-na-en, mà Người còn mở mắt ông để thấy được những mầu nhiệm về thiên đàng.  Dường như Chúa Giê-su muốn nói:  “Đúng, Thiên Chúa biết anh và yêu thương anh, nhưng anh cũng sẽ được biết Người nữa”.

          Câu chuyện này nói với chúng ta rằng Thiên Chúa muốn khuấy động trái tim chúng ta, như Người đã khuấy động trái tim Na-tha-na-en.  Câu chuyện bảo chúng ta rằng Người muốn nói với chúng ta và tỏ cho chúng ta thấy tình yêu và vinh quang của Người.  Hết thảy chúng ta đều có một “cây vả” để Chúa muốn kêu gọi chúng ta ra khỏi đó mà đứng giữa ánh sáng sự hiện diện của Người.  Vậy bạn hãy chấp nhận lời Người mời gọi hôm nay, rồi hãy để cho Người mở mắt bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thưa xin vâng trước lời kêu gọi của Chúa.  Con cảm tạ Chúa đã hứa tỏ mình ra cho con thấy.  Lạy Chúa, xin hãy đến và mở mắt con để thấy được bất kể điều gì”.