Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Gio-an 1:1-18

 

Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.  (Gio-an 1:12)

 

          Trong Năm Mới này, bạn có những quyết định gì?  Câu hỏi này có thể làm cho bạn giật mình một chút bởi vì thế là lại hết một năm rồi!  Những quyết định Năm Mới có thể phấn khởi nếu chúng ta mơ ước những dự án hay hoạt động mới mẻ, nhưng chúng cũng có thể làm nản lòng khi chúng ta nghĩ tới phải làm những công việc đội đá vá trời cộng thêm công việc chăm sóc gia đình và làm việc toàn phần.

          Bài Tin Mừng hôm nay nói về những khởi đầu mới.  Nhưng những khởi đầu mới này không phải là những quyết định chúng ta phải hoàn thành.  Trái lại, chủ yếu là về những gì Chúa Giê-su muốn làm cho chúng ta.  Là Ngôi Lời dựng nên mọi sự, Người tiếp tục chiếu rọi ánh sáng của Người vào những lãnh vực tăm tối trong tâm hồn chúng ta.  Là Đấng Mê-si-a và Đấng Cứu độ, Người tiếp tục ban cho chúng ta sức mạnh để thắng vượt tội lỗi và sự tự do thoát khỏi áp bức.

          Sức mạnh chính là “quyền trở nên con Thiên Chúa” mà Chúa Giê-su đã ban cho hết những ai tiếp nhận Người.  Đó là sức mạnh bởi trời, ân sủng Thiên Chúa và ơn soi sáng giúp chúng ta phục vụ tha nhân.  Sức mạnh vẫn ở đó, chờ đợi bạn, chỉ vì Thiên Chúa rất yêu thương bạn.  Bạn không cần phải xứng đáng mới được;  bạn chỉ cần đón nhận và học cách làm sao cộng tác với sức mạnh ấy thôi.  Thiên Chúa bênh vực bạn!  Người muốn làm cho bạn nên thánh thiện!

          Vào ngày giáp Năm Mới, khi bạn làm bản danh sách mục tiêu và dự án, hãy dành chút thời giờ để lắng nghe những gì Chúa muốn làm nơi bạn.  Bạn hãy thưa với Người:  “Lạy Chúa, con dâng năm này cho Chúa.  Xin ban cho con một điểm trọng yếu cho năm 2013”.  Có thể Người sẽ gợi lại một câu Kinh Thánh trong tâm trí bạn, hoặc Người có thể gây ấn tượng trên tâm hồn bạn bằng một lời nào đó, như ân sủng, sự mạnh dạn, sự kiên nhẫn, hoặc bình an.  Bạn hãy viết lời ấy xuống để ở nơi nào đó và xét lại nó vào những tháng tới.  Khi bạn qua hết năm, bạn hãy xem lại coi lời này được áp dụng cho đời bạn mỗi ngày một hơn như thế nào.  Rồi cũng vào lúc này năm tới, bạn hãy nhìn lại để xem bạn đã hiểu được lời ấy phát triển như thế nào, dĩ nhiên cũng có nghĩa là bạn phát triển như thế nào nữa.  Bạn đang trở thành một người con Chúa, tất cả đều do sức mạnh của Người hoạt động trong bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con đón nhận công việc của Chúa hoạt động nơi con trong năm mới này.  Con muốn năm nay là thời gian phát triển của hành trình con đi với Chúa”.