Thứ Năm, ngày 3 tháng 1, trước lễ Hiển Linh

Suy niệm Gio-an 1:29-34

 

Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.  (Gio-an 1:29)

 

          Với chỉ một lời “Đây là” thôi, ông Gio-an Tẩy Giả đã giới thiệu bác thợ mộc đến từ Ga-li-lê cho dân chúng tại bờ sông Gio-đan.  Cho đến lúc ấy, tương đối ít người biết đến Chúa Giê-su, trong khi ông Gio-an đã được người ta coi như là ngôn sứ Ê-li-a hoặc là chính Đấng Mê-si-a!  Nhưng ông Gio-an đã nhận ra rằng sau khi làm phép rửa cho Chúa Giê-su thì cũng chính là thời điểm để ông nhường bước cho Người:  “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Gio-an 3:30).  Như thế, với lời “Đây là”, sứ vụ của Gio-an đã chấm dứt và sứ vụ của Chúa Giê-su khởi đầu.  Một thời đại mới ló rạng.  Ơn cứu độ đã gần kề.

          Sau lời giới thiệu “Đây là” của ông Gio-an, một số môn đệ của ông đã lập tức rời bỏ ông để đi theo Chúa Giê-su.  Cuối cùng thời giờ đã tới!  Những môn đệ này là những kẻ sau cùng trong số những người đã mong đợi lời Thiên Chúa hứa ban một con chiên hy sinh (Sáng Thế 22:8).  Như I-xa-ác con ông Áp-ra-ham đã được đặt trên đống củi để làm hy lễ, Chúa Giê-su Con Thiên Chúa đã đích thân vác thập giá.  Như ông Mô-sê đã sát tế con chiên để che chở dân Do-thái khỏi thần chết, Chúa Giê-su cũng đã đổ máu ra để giải thoát chúng ta khỏi sự chết đời đời (Xuất Hành 12).  Giống như Người Tôi Trung đã bị dẫn đi như con chiên làm “của lễ hy sinh chuộc tội”, cái chết của Chúa Giê-su cũng đền bù tội lỗi chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi án phạt (I-sai-a 53:10,11).

          Vậy chúng ta phải đáp lại lời loan báo này như thế nào?  Có lẽ bằng những thông tin cũ rích?  Không phải đâu!  Mỗi người chúng ta đều có thể giới thiệu Chúa Giê-su ngay bây giờ.  Còn hơn cả một vị ngôn sứ, Chúa Giê-su là Thiên Chúa làm người phàm.  Người là Đấng cứu chuộc chúng ta, Đấng chữa lành chúng ta và là Người Bạn của chúng ta.  Người là Đấng “làm phép rửa trong Thánh Thần” (Gio-an 1:33).

          Nếu có khi nào bạn thấy bỡ ngỡ về những gì khác biệt Chúa Giê-su thực sự làm cho đời bạn, thì hôm nay chính là ngày ấy.  Như Thánh Thần đã giúp cho ông Gio-an nhận biết Chúa Giê-su, Người cũng sẽ giúp bạn.  Người cho thể cho bạn thấy Chúa Giê-su theo cách bạn chưa bao giờ cảm nghiệm trước đây.  Bạn hãy dành thời giờ cầu nguyện qua những đoạn Kinh Thánh đã được nêu ra trong bài suy niệm này.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần làm cho những lời này nên sống động, giúp bạn nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Cứu độ hằng sống và hằng yêu thương.  Bạn hãy tin vào tình yêu đã đưa Chúa Giê-su từ trời xuống cho bạn.  Người ở với bạn ngay lúc này, đang chờ bạn mở cửa cho Người vào.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chiên Thiên Chúa, con cám ơn Chúa đã xóa bỏ tội lỗi con và nỗi tủi hổ của con!  Con đang mở cửa tâm hồn cho Chúa đây”.