Thứ Tư, ngày 2 tháng 1, trước lễ Hiển Linh

Suy niệm Gio-an 1:19-28

 

Thế ông là ai?.. Ông nói gì về chính ông?  (Gio-an 1:22)

 

          Tôi là ai?

          Đôi khi câu trả lời của chúng ta thay đổi tùy theo người hỏi chúng ta câu hỏi ấy.  Trong một nhóm cựu học sinh, tôi sẵn sàng hãnh diện với trường cũ của mình.  Trong một nhóm các bà mẹ, con cái tôi làm cho tôi trở thành tiếng nói chia sẻ một kinh nghiệm.  Trong một cuộc vận động chính trị, tôi có thể xưng mình là một đảng viên hoặc một cá nhân độc lập.  Nhưng tất cả những căn tính này vẫn chưa phải là nòng cốt nói lên con người bạn.  Chúng có thể phải liên kết với những hoạt động quan trọng, những mối tương quan hoặc những lý tưởng, nhưng cũng mới chỉ nói lên một chút mặt nổi của căn tính đích thực thôi.  Đôi khi những chủ trương có thể bổ túc, như:  Tôi không phải là một kẻ cuồng tín, một tên luồn lách xã hội, hoặc một kẻ ẩn dật.  Tuy nhiên ngay cả những khẳng định “tiêu cực” cũng không diễn tả được đời sống nội tâm của tôi.

          Ông Gio-an đã mau mắn nói cho những kẻ đến hỏi ông là ai:  ông không phải là đấng Mê-si-a người ta trông đợi, không phải là Ê-li-a đã xuất hiện trong quá khứ, cũng không phải là một ngôn sứ nói thay cho Thiên Chúa.  Vậy ông là ai?  Khi trả lời, ông đã làm cho sứ điệp ông loan báo trở nên quan trọng hơn chính con người ông.  Có thể người ta không quan tâm đến quần áo hay lối sống của ông, xuất xứ hoặc thanh thế của ông, nhưng không thể dửng dưng trước lời kêu gọi cấp bách của ông, là “hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Gio-an 1:23).

          Cũng thế, mấu chốt đích thực căn tính của tôi không hệ tại dung mạo bề ngoài hoặc những những thành công của tôi.  Nó nằm trong cách thức tôi cho người khác thấy được Đấng phải đến, Đấng sẽ là câu trả lời duy nhất cho sự mong chờ của mọi người.  Tôi sẽ cho người ta thấy Chúa Giê-su, đôi khi qua đời sống của tôi, đôi khi qua lời nói.  Trong bất cứ trường hợp nào, sứ điệp rõ ràng nhất vẫn là qua việc Chúa bảo tôi là ai.

          Bạn là ai?  Hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ suy nghĩ về câu hỏi này.  Hãy để Chúa cho bạn thấy:  bạn là một người con của Đức Vua.  Bạn là một kẻ tội lỗi đã được ân sủng cứu độ.  Bạn là một tín hữu đang cầu xin Chúa củng cố đức tin yếu ớt của bạn.  Bạn là một người được Chúa yêu dấu, vì Người đã chuộc bạn về và ban cho bạn một bài ca mới để hát mừng.

          Bạn hãy để Chúa Thánh Thần viết những chân lý này vào tâm hồn bạn.  Hãy nhớ lại những chân lý ấy khi bạn gặp lúc khó khăn trong ngày và hãy ăn mừng những chân lý ấy trong những khi thuận lợi.  Rồi bạn sẽ không thể không mỉm cười khi chỉ cho người khác thấy Đấng cứu độ trần gian.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã thiết lập tình yêu của Cha trên bản thân con.  Con muốn đời con sẽ là một chứng từ rõ rệt làm chứng về Cha”.