Thứ Hai tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:14-20

 

Chúa Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.  (Mác-cô 1:14)

 

          Trong nhiều sách Kinh Thánh, từ “phúc âm” được dịch là “Tin Mừng”.  Đây thực là một từ dịch thích hợp, vì trên trái đất này không có tin nào tốt hơn là sứ điệp Tin Mừng.  Thực thế, cũng thích hợp khi chúng ta gọi phúc âm là “những sứ điệp tốt đẹp”, vì trong những sứ điệp ấy có rất nhiều điều hứa hẹn.

          Đây là ba lời hứa hẹn mà bạn có thể nắm chắc hôm nay.  Thứ nhất, bạn có thể thực hiện bất cứ điều gì nhờ Chúa Ki-tô là Đấng làm cho bạn được mạnh mẽ do Thánh Thần của Người.  Thứ hai, bạn không cần phải cảm thấy bị ràng buộc trong mặc cảm tội lỗi, vì mọi tội lỗi của bạn đã được tha rồi.  Và thứ ba, mọi thử thách và chiến đấu của bạn sẽ được khắc phục khi bạn sống với Chúa Giê-su đời đời trên thiên đàng.  Bạn hãy dành một ít phút ngay bây giờ để cảm tạ Chúa vì mỗi chân lý kể trên.  Hết thảy anh chị em chúng ta đều phục vụ một Thiên Chúa kỳ diệu!

          Nhưng Thiên Chúa cho chúng ta có thể làm điều này, là vượt xa hơn cả việc chỉ biết vui với tin mừng này.  Chúng ta còn có thể “để cho niềm vui ấy hoạt động” cho chúng ta mỗi ngày nữa.  Nhiều người trong thế giới bận rộn này đều bắt đầu một kế hoạch mỗi ngày.  Họ viết xuống những gì cần phải làm trong ngày để giúp cho ngày của họ đem lại sản xuất và thành công hơn.  Vậy cũng theo cách đó, bạn sẽ khởi đầu ngày của bạn với những gì?  Bạn hãy viết xuống những gì bạn cảm nghĩ khi bạn cầu nguyện hoặc tham dự Thánh lễ, rồi nhắc nhở mình khi bạn cùng đi với Chúa suốt trong ngày.

          Hôm nay bạn hãy thử đi.  Hãy chọn một hoặc cả ba lời hứa Tin Mừng chúng tôi đã kể ra ở trên, rồi bạn hãy viết xuống bạn sẽ làm thế nào để những chân lý ấy đem lại lợi ích cho bạn hôm nay.  Thí dụ, bạn có một cuộc hẹn với bác sĩ để cập nhật tình trạng sức khỏe nghiêm trọng bạn đang có.  Bạn có thể viết về Chúa Giê-su sẽ ngồi bên cạnh bạn tại văn phòng bác sĩ, giúp bạn được mạnh mẽ và nâng đỡ bạn.  Hoặc nếu ngày hôm qua bạn đã sa ngã phạm tội và bây giờ vẫn còn mang mặc cảm, bạn có thể viết xuống một lời nguyện sám hối dâng lên Chúa và cảm ơn lòng thương xót của Người.  Những gì có thể nhận dược do tình Chúa yêu thương bạn thì không sao kể hết được!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Tin Mừng của Chúa thực là tin vui cho con.  Mọi tội lỗi hoặc nghi ngờ trong cuộc sống con, con muốn để lại để bám chặt lấy Chúa hôm nay.  Lạy Chúa Giê-su, là bạn hữu của những kẻ tội lỗi, xin nhận lấy cuộc đời con”.