Chúa Nhật tuần 2 Thường niên

Suy niệm Gio-an 2:1-11

 

Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.  (Gio-an 2:5)

 

          Chúng ta có thực sự thay đổi được tâm trí của Thiên Chúa không?  Có thể chứ.  Chúng ta hãy đọc trong Kinh Thánh để thấy có những người đã làm được điều ấy.

          Thánh Mát-thêu nói về người phụ nữ Ca-na-an đã xin Chúa Giê-su giúp đỡ con gái của bà (Mát-thêu 15:21-28).  Đầu tiên Chúa Giê-su không có vẻ gì là lưu ý tới bà.  Nhưng người phụ nữ này không bị chối bỏ.  Sau cùng lòng kiên trì của bà đã thắng và Chúa Giê-su đã ban cho bà điều bà xin.  Rồi ai có thể quên được câu chuyện ông Mô-sê đã thuyết phục Thiên Chúa đừng tiêu diệt dân Ít-ra-en sau khi họ phạm tội thờ ngẫu tượng là con bò vàng (Xuất Hành 32:1-14)?

          Bài Tin Mừng hôm nay là một thí dụ nữa.  Khi Mẹ Ma-ri-a xin Chúa Giê-su giải quyết một tình trạng khó xử khiến gia chủ bối rối tại tiệc cưới, thì trước hết Người nói với Mẹ:  “Giờ của con chưa đến” (Gio-an 2:4).  Nhưng rồi Người cũng theo lời và biến những chum nước thành rượu ngon như Mẹ đã xin Người làm.

          Lại nữa, Kinh Thánh bảo chúng ta:  “Lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực” (Gia-cô-bê 5:16).  Chính lời cầu xin tha thiết đã ảnh hưởng đến Thiên Chúa.  Đó là đức tin chuyển rời được núi non.  Như thế xem ra chúng ta thực sự có thể ảnh hưởng đến Thiên Chúa.

          Dĩ nhiên chúng ta vẫn còn phải đối phó với vấn đề tại sao có những lời cầu xin của chúng ta xem ra không được nhậm lời, ngay cả những khẩn cầu đạo đức và đầy tin lòng tin của chúng ta.  Đây là lúc chúng ta đối diện với mầu nhiệm của ý Thiên Chúa và đức khôn ngoan của Người.  Thiên Chúa biết điều nào là tốt nhất, còn chúng ta có những khi chỉ cần tín thác Người, giống như một đứa trẻ tin tưởng cha nó.

          Đây là đỉều làm cho câu trả lời của Mẹ Ma-ri-a rất quan trọng đối với chúng ta:  “Người bảo gì, con cứ làm như vậy”.  Nếu bạn đang cố gắng hết sức ở với Chúa và nếu bạn kiên trì cầu xin một điều gì đó, thì Chúa sẽ nhận lời bạn.  Người sẽ làm bất cứ điều gì tốt nhất cho bạn.  Bạn đã làm tất cả những gì có thể và giờ đây bạn có thể phó thác trong tay Chúa, phó thác giống như Mẹ Ma-ri-a, nguyện làm “bất cứ điều gì Người bảo”.

 

          “Lạy Chúa, Chúa biết con cần gì.  Chúa biết lòng con.  Con phó thác nơi đức khôn ngoan và tình yêu của Chúa”.