Thứ Hai tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:18-22

 

Rượu mới, bầu da cũng phải mới.  (Mác-cô 2:22)

 

          Đầu tiên xe hơi là đồ xa xỉ dành cho người giàu có.  Nhưng sự kiện này đã thay đổi vào năm 1908 khi Henry Ford tìm ra cách chế tạo một cái xe hầu như ai cũng có thể sắm được.  Là một người suy nghĩ không theo quy ước, ông đã phát minh lối lắp ráp theo giây chuyền giúp cho diễn trình hiệu quả đến nỗi ông có thể tăng lương gấp đôi cho thợ mà vẫn giữ được giá xe thấp.  Qua cách thức không theo truyền thống, Henry Ford đã thực sự thay đổi bộ mặt giao thông thế giới.

          Trong thời Chúa Giê-su, Do-thái giáo thường liên kết với những truyền thống tỉ mỉ và với một nhóm ưu tú như phái Pha-ri-sêu và Xa-đu-kêu.  Nhưng Chúa Giê-su lại muốn chia sẻ Tin Mừng theo cách ai cũng có thể nghe, hiểu và nắm giữ.  Cũng như Henry Ford, Người được coi như là không theo quy ước, thậm chí là một nhà cách mạng nữa, vậy mà nhiều người đồng thời vẫn chẳng làm gì được Người.  Người đã đón tiếp những kẻ tội lỗi, bảo đảm rằng họ thật quý giá trước mặt Chúa.  Người đã chữa lành người đau yếu vào ngày sa-bát.  Qua những phép lạ, Người đã giúp cho người ta chạm được lòng thương xót của Thiên Chúa, khiến cho đám đông dân chúng phải sửng sốt.

          Một phần trong những điều Chúa Giê-su đã làm thật hữu hiệu, đó là phương thức Người dịu dàng kêu gọi người ta càng nhiều càng tốt.  Thay vì ăn chay với những kẻ công chính, Người dùng bữa với những người tội lỗi, không phải vì Người thích ăn uống, nhưng vì Người yêu thích cứu vớt những linh hồn đã lạc mất đang tụ tập chung quanh bàn ăn.  Người hỗ trợ những tâm hồn mềm mại, tựa như những bầu da mới có khả năng lãnh nhận sức mạnh luôn bành trướng của sứ điệp Người.

          Trong Năm Đức tin này, Chúa xin chúng ta hãy thực thi một cuộc truyền giáo mới, tức là “mới trong sự hăng say, mới trong phương thức và mới trong cách biểu lộ” (ĐGH Gio-an Phao-lô II).  Người xin mỗi người chúng ta hãy cố gắng khám phá đường lối hoạt động nào hữu hiệu nhất với chúng ta.  Đối với một số người, đường lối có thể là nói chuyện trực tiếp với nhau.  Đối với một số khác, có thể là chắc chắn phải lấy đời sống mà làm chứng cho đức tin của chúng ta một cách rõ ràng hơn.  Với những người khác nữa, họ có thể chọn truyền giáo bằng những hành vi phục vụ kẻ nghèo và thiếu thốn.  Với hầu hết chúng ta, đó có thể là phối hợp những cách khác lại với nhau.  Những cách phối hợp thì chẳng bao giờ cùng, chúng ta chỉ cần cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta!

          Hôm nay bạn hãy cầu xin có những cơ hội để truyền giáo.  Bạn cũng hãy cầu nguyện cho những người nghe hoặc thấy bạn biết mở lòng đón nhận tin vui của Chúa.  Cùng với nhau, chúng ta có thể thay đổi thế giới này nhiều hơn cả những thay đổi mà ông Henry Ford đã làm nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan khi làm chứng cho tình yêu của Chúa.  Xin Chúa sai Thánh Thần Chúa đến để đổi mới bộ mặt trái đất!”