Thứ Bảy tuần 3 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 2:22-40

Lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh

 

Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn.  (Lu-ca 2:25)

 

          Thánh Lu-ca không cho chúng ta biết thời gian là bao lâu kể từ khi ông Si-mê-ôn được mặc khải là sẽ thấy Đấng Mê-si-a cho đến lúc Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se dâng Chúa Giê-su vào Đền Thờ.  Nhưng bạn có thể tưởng tượng mỗi ngày khi hừng đông trở lại là ông Si-mê-ôn lại thắc mắc:  “Có phải là ngày hôm nay không?”  Có lẽ buổi sáng nào cũng đầy tràn trông đợi và tin tưởng là Thiên Chúa sẽ giữ lời hứa.

          Chúng ta có thể hình dung ông Si-mê-ôn cầu nguyện mỗi ngày và không hiểu Đấng Mê-si-a sẽ như thế nào.  Làm sao ông nhận ra Người?  Có thể ông mang nhiều ý nghĩ về Người, nhưng không muốn để cho những ý nghĩ ấy làm lu mờ viễn tượng của ông khi Đấng Mê-si-a thực sự đến.  Chắc chắn ông đã nghiền ngẫm sách Lề Luật và các Ngôn sứ    để tìm kiếm những soi sáng, lại còn cố gắng nhận định những dấu chỉ thời đại nữa.

          Kết quả là mỗi ngày khi cầu nguyện và suy niệm lời Chúa và mỗi khi nhớ lại lời Chúa hứa, ông Si-mê-ôn đã được chuẩn bị dần dần để được thấy Chúa Giê-su.  Tâm hồn ông mềm mại và bén nhạy hơn đối với Chúa Thánh Thần.  Cho nên những ngày Chúa Giê-su chưa xuất hiện thì đó không phải là uổng phí hoặc thất vọng tràn trề.  Ông Si-mê-ôn lại càng nên thánh thiện hơn nữa!

          Nói đến Đấng Mê-si-a đã được hứa ban, ngôn sứ Ma-la-khi đã hỏi:  “Ai chịu nổi ngày Người đến?” (Ma-la-khi 3:2).  Cuộc đời ông Si-mê-ôn đã phản ánh câu trả lời cho câu hỏi này.  Đó là con người ngày này qua ngày khác biết đến với Chúa, luôn khẳng định Chúa là Đấng trung tín, đầy yêu thương, giữ lời hứa, và họ luôn công chính trong mọi việc họ làm.  Những ai sống như thế sẽ đứng vững.  Những ai sống như thế sẽ biết lắng nghe.  Những ai sống như thế sẽ có thể nói cho thế giới biết Chúa Giê-su là Đấng nào.

          Bạn có tin rằng mỗi lúc bạn cầu nguyện đều mang lại hoa trái không?  Mỗi khi bạn đến với Chúa thì Người sẽ uốn nắn tâm hồn bạn và dạy dỗ tâm trí bạn, cho dù bạn có nhận thấy điều ấy hay không.  Mỗi ngày Chúa Giê-su giúp bạn sẵn sàng đón nhận Người khi Người trở lại.  Vậy hôm nay bạn hãy đến gần ngai ân sủng của Người, để cảm nghiệm trước được sự tiếp cận của Người.  Bạn hãy nói với Người rằng bạn muốn lãnh nhận ân sủng và chân lý của Người.  Rồi cũng như ông Si-mê-ôn, bạn sẽ có thể ở lại với Chúa Giê-su trong ngày Người đến.

 

          “Lạy Cha, con yêu mến Cha.  Con đến gặp Cha hôm nay với lòng cảm tạ vì Cha đã đón nhận con.  Lời Cha hứa là chân thật và con vui mừng với những cách Cha uốn nắn tâm hồn con ngay lúc này”.