Thứ Năm tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:21-25

 

Ai có tai để nghe thì hãy nghe… Hãy để ý tới điều anh em nghe.  Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.  (Mác-cô 4:23,24)

 

          Bạn hãy xem thánh Mác-cô liên kết chặt chẽ lời hứa về sự phong phú với hai lời khuyên hãy lắng nghe Người.  Khi liên kết những câu nói này với nhau, Mác-cô bảo chúng ta rằng chúng ta có thể nắm giữ thật chặt tất cả những gì Chúa Giê-su đã ban cho khi chúng ta thực hành lời Người.  Hoặc hiểu theo cách tiêu cực,  Mác-cô muốn nói rằng:  “Bạn hãy tiếp tục phát huy hiểu biết Chúa Giê-su, hay là bạn sẽ đánh mất những gì bạn đang có”.  Cách nói “Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” là cách nói lôi kéo chúng ta chú ý tới những lời của Chúa Giê-su.  “Đấu đong cho chúng ta” phải là sự tự do và sự sống chúng ta đang lãnh nhận khi lắng nghe và theo Chúa Giê-su.

          Làm sao bạn chắc chắn được là mình đang để cho lời giảng của Chúa Giê-su thấm sâu vào tâm hồn bạn?  Có một cách, đó là hãy dành ra một chút thì giờ trong ngày để học hỏi Kinh Thánh.  Bạn có thể học hỏi một lời đặc biệt, thí dụ “ân sủng” hoặc “niềm hy vọng”.  Có thể bạn muốn tìm hiểu bối cảnh của một đoạn Kinh Thánh mình ưa thích hoặc tìm kiếm những liên hệ giữa đoạn này với những đoạn khác trong Kinh Thánh.  Bình thường học hỏi Kinh Thánh theo cách này, dù chỉ một lần mỗi tuần, cũng có thể giúp mở rộng tâm trí chúng ta đầy đủ và phong phú hơn.

          Đồng thời Chúa muốn chúng ta học cách suy niệm Kinh Thánh trong tâm tình cầu nguyện mỗi ngày.  Người muốn chúng ta thinh lặng nội tâm và đọc đi đọc lại một hoặc hai câu, để chúng ta có thể lắng nghe Người nói trong tâm hồn mình.

          Việc này xem ra tốn nhiều công sức, nhưng thực ra không phải vậy đâu.  Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta Thánh Thần để dạy dỗ và nói với chúng ta.  Chúng ta có thể tin tưởng rằng vì Người là Đấng Bảo Trợ và Cố Vấn của chúng ta nên Người sẽ ở với chúng ta mỗi khi chúng ta mở sách Kinh Thánh ra.  Khi chúng ta vùi đầu học hỏi, Người sẽ đem lại cho chúng ta những lời ban sự sống.  Người sẽ vén màn những mầu nhiệm và cho chúng ta thấy chúng được áp dụng vào cuộc sống chúng ta như thế nào.  Người sẽ thắp lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa để chúng ta ước ao chia sẻ lời Người với kẻ khác nữa.  Nhất là Người sẽ ban cho chúng ta phần thưởng là sự hiện diện, ủi an và dẫn dắt của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa hãy phán dạy cho con nghe những lời ban sự sống.  Con muốn đong cho Chúa tất cả đời con.  Con cũng mong được Chúa đong đấu của Chúa lại cho con”.