Thứ Sáu tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:26-34

 

Đất tự động sinh hoa kết quả.  (Mác-cô 4:28)

 

          Có khi nào bạn nghĩ rằng Chúa Giê-su có thể không nhìn nhận công lao của người nông phu này không?  Dường như Người muốn ngầm hiểu rằng người ta chỉ cần vung ra một ít hạt giống rồi cứ việc ung dung ngồi đó chờ mùa gặt.  Cũng là điều tốt nếu đây chỉ là câu chuyện chứ không phải là bàn về việc sản xuất!  Thực ra Chúa Giê-su chỉ muốn nói có những yếu tố nằm ngoài tầm tay của bác nông phu đã đóng góp vào mùa gặt hái:  các chất dinh dưỡng dưới đất cùng với nắng và mưa giữ một vai trò quan trọng.  Tuy nhà nông làm việc vất vả để chuẩn bị cho một mùa gặt và chăm sóc cây lúa khi nó lớn lên, nhưng vẫn còn là một phép lạ.  Cuối cùng thì ông cũng chỉ là một người quản lý.

          Với Nước Thiên Chúa cũng vậy.  Chúng ta là những người quản lý chứ không phải là những người thợ xây đích thực.  Bạn thử nghĩ xem Giáo Hội khởi đầu như thế nào:  với một nhóm gồm những người hầu như không tên tuổi đã theo lời dạy của Chúa Giê-su mà “đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng” (Mác-cô 16:15).  Rồi họ đã đem lại kết quả thật ấn tượng như thế nào?  Được đầy tràn Thánh Thần, họ cứ việc ra đi và làm những gì Chúa Giê-su kêu gọi họ làm.  Nên Thiên Chúa đã chúc lành cho những nỗ lực của họ.

          Bạn có nhận thấy quan hệ gì với đời sống của bạn không?  Nếu bạn muốn cảm nghiệm hơn về Nước Thiên Chúa, và nếu bạn muốn giúp cho Nước ấy phát triển trong thế giới này, cách tốt nhất là bạn hãy theo gương bác nông phu mà xem xét đất trồng.  Bạn hãy chuẩn bị tâm hồn để có thể lãnh nhận của ăn thiêng liêng từ nơi Chúa ban cho bạn mỗi ngày.  Việc ấy có thể là đi xưng tội để bạn được trong sạch, là biết chọn lựa gạn lọc những ảnh hưởng đối với bạn từng ngày.

          Rồi tiếp đến là mở lòng đón nhận ân sủng Chúa, là mưa và nắng sẽ nuôi dưỡng đất trồng mà bạn đã chuẩn bị cho Người.  Ân sủng ấy đến với bạn khi dành thì giờ mỗi ngày ở lại với Chúa lúc cầu nguyện.  Ân sủng cũng đến khi bạn thờ phượng Người trong Thánh lễ mỗi Chúa Nhật và tiếp nhận Người khi rước lễ.  Bạn hãy làm những điều này rồi bạn sẽ trở nên bình an hơn và tin rằng Chúa đang chăm sóc bạn.  Bạn cũng sẽ thấy mình sinh hoa trái mỗi ngày một hơn cho Nước Chúa.  Tự động tâm hồn bạn sẽ bắt đầu sinh hoa kết quả (Mác-cô 4:28).

 

          “Lạy Chúa, con cần nước ban sự sống của Chúa.  Xin Chúa giúp con tìm kiếm Chúa mỗi ngày và lãnh nhận tất cả những gì con cần có từ nơi Chúa”.