Thứ Tư tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:1-20

 

Người gieo giống đi ra gieo giống.  (Mác-cô 4:3)

 

          Tất cả chúng ta đều biết đường lối của Chúa không giống đường lối của chúng ta.  Nhưng bạn hẳn cũng biết điều đó có nghĩa là phương pháp nông nghiệp của Người không khác với phương pháp của chúng ta chứ?

          Cũng như bất cứ một bác nông phu nào, người gieo giống trong dụ ngôn hôm nay nhắm vào việc trồng cấy sao cho đúng thời điểm.  Ông cũng muốn gieo hạt giống thế nào cho càng ít phí phạm càng tốt.  Nhiều nhà nông ngày nay sử dụng máy gieo hạt, đo lường hạt giống và thả chúng xuống trên các luống cách đều nhau và có độ sâu như nhau.  Tại Ga-li-lê vào thế kỷ thứ nhất, các thửa ruộng thì nhỏ, đất mầu bên trên mỏng và lớp đá vôi ở sát với mặt đất, cho nên tất cả những gì bác nông phu có thể làm đó là dùng tay vung các hạt giống ra rồi trông vào hy vọng mà thôi.  Mặc dù cách ông ta rải hạt giống xem ra không chu đáo đối với chúng ta, nhưng ông ta lại mong đợi một kết quả tối đa với lượng hạt giống tối thiểu.

          Cha trên trời của chúng ta cũng trồng cấy mong có được một mùa gặt phong phú, lên tới cả trăm lần hơn lượng hạt giống đã gieo!  Nhưng ở đây có sự khác biệt:  Người gieo hạt giống mọi thời.  Làm gì có chuyện hưu canh trong Nước Thiên Chúa.  Mùa trồng cấy là quanh năm ngày tháng!  Lại nữa, Đấng đi gieo chẳng chút dè sẻn hạt giống của Người.  Giống như Người cho mặt trời mọc lên cho cả kẻ tốt lẫn người xấu thì Người cũng vung vãi hạt giống trên mọi người mọi nơi.

          Thiên Chúa cũng là một bác nông phu rất lạc quan.  Thánh Gio-an Kim khẩu bảo chúng ta rằng ngay cả khi những điều kiện trồng trọt không thuận lợi, “thì đường lối của Người là vẫn không bao giờ ngừng gieo hạt giống”.  Thánh Gio-an Kim khẩu nhìn nhận điều này không đúng với việc canh tác hiện thời.  Nhưng khi thửa đất là nhân loại có ý chí tự do và ý thức cần thay đổi, thì “vẫn có một điều là sỏi đá sẽ biến thành đất mầu, bờ ruộng sẽ thành cánh đồng phì nhiêu và gai góc sẽ bị tiêu diệt”.

          Như vậy dù bạn có nghĩ mình là đất xấu hay tốt, Thiên Chúa vẫn làm việc tại thửa ruộng của bạn, trong tâm hồn bạn.  Nước của Người đã gần!  Nước ấy đang đến với bạn như thế nào?  Qua một cuộc chuyện trò, một câu Kinh Thánh, một thúc giục muốn giúp đỡ người khác, đi xưng tội, cầu nguyện với một người bạn, hàn gắn một mối tương giao, loại trừ một tập quán xấu?  Bất cứ lời nào Chúa muốn gửi đến cho bạn hôm nay, hãy đón nhận, hành động và để cho lời ấy thay đổi bạn.  Vì Đấng gieo giống không chỉ ban phát hạt giống, mà Người cũng làm cho chúng lớn lên nữa.

 

          “Lạy Chúa, ân sủng và lòng từ bi của Chúa không bao giờ cạn kiệt.  Đức trung tín của Chúa thật vĩ đại thay!”