Chúa Nhật tuần 4 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 12:31-13:13

 

Đức mến không bao giờ mất được. (1 Cô-rin-tô 12:8)

 

          Gửi thư cho giáo hội Cô-rin-tô đang có những rạn nứt, thánh Phao-lô khích lệ các tín hữu “cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất” (1 Cô-rin-tô 12:31).  Ngài chỉ cho họ cách làm sao đạt được những ơn cao trọng ấy:  thực thi tình yêu.  Không phải thứ tình yêu quá lãng mạn các nhạc sĩ hát lên, nhưng là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu Chúa Giê-su đã đổ xuống tràn đầy khi Người chết trên thập giá.  Thánh Phao-lô muốn chúng ta học biết làm sao tận dụng tình yêu vô biên của Thiên Chúa, không phải chỉ theo cách thức giới hạn của chúng ta.

          Tuy nhiên sự thật đáng buồn là chúng ta hết thảy đều dễ sa ngã.  Tất cả chúng ta đều không đáp ứng tiêu chuẩn tình yêu được trình bày trong bài đọc này.  Vậy làm sao chúng ta có thể yêu thương theo cách Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta?  Bằng cách lãnh nhận tình yêu như một ân huệ.  Ơn nói tiên tri, ơn nói các thứ tiếng loài người, ơn làm phép lạ…, tất cả những ơn lạ lùng này do Thánh Thần ban cũng sẽ phai mờ.  Nhưng chỉ có đức mến là không.  Đức mến không có giới hạn.  Đức mến không khi nào mất đi.

          Như Chúa Giê-su đã dạy các tông đồ cách yêu thương, Người cũng dạy chúng ta nữa.  Nhưng muốn được Người dạy, chúng ta phải đến với Người.  Khi người ta sống đời cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và lãnh nhận bí tích, một điều gì đó sẽ xảy ra.  Thường thì điều xảy ra ấy là một diễn trình từ từ, và chúng ta có thể cũng chẳng nhận thấy điều đang xảy ra.  Nhưng có cái gì thôi thúc chúng ta hãy nhìn lại đời sống và chúng ta bắt đầu thấy những cách thức ơn Chúa đã làm cho chúng ta trở nên dễ thương và quảng đại hơn.  Chúng ta có thể thấy Người đã giúp chúng ta nhạy cảm hơn khi đứng trước những tình huống và nhu cầu của người khác.

          Tất cả điều này xảy ra vì chúng ta đang trở nên giống như Chúa Giê-su.  Chúng ta đang lãnh nhận Người khi rước lễ và đang nghiền ngẫm đức khôn ngoan của Người trong Kinh Thánh.  Rồi Chúa Thánh Thần đang đáp lại bằng cách uốn nắn trái tim và trí óc chúng ta theo hình ảnh của Chúa Giê-su.

          Vậy bạn hãy để Chúa làm cho bạn được đầy tràn tình yêu tuyệt hảo của Người trong Thánh lễ hôm nay.  Sẽ có nhiều thì giờ để hoạt động trong tuần tới.  Còn lúc này, bạn cứ ngồi yên và lãnh nhận.  Nói tóm lại, đây là ân huệ lớn lao nhất trong các ân huệ!

 

          “Lạy Chúa, con phó thác mọi mối tương quan của con trong tay Chúa.  Xin Chúa hãy đến và làm cho con được đầy tràn để tình yêu của Chúa sẽ tràn ra từ nơi con sang mọi người trong cuộc đời con”.