Thứ Sáu tuần 4 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 27:1,3,5,8-9

 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.  (Thánh Vịnh 27:1)

 

          Đây là câu chuyện một bà vừa mới chia sẻ với chúng tôi:

          “Khi có đứa con đầu lòng, tôi thật hoảng sợ.  Đây là cuộc đời của một con người hoàn toàn tùy thuộc vào tôi.  Ngay cả đến một con vật nuôi lớn lên ở trong nhà tôi cũng chưa bao giờ có.  Tôi phải làm sao đây với một điều khó như thế này?  Cho con bú vào nửa đêm là điều tệ nhất.  Những lý do bênh vực việc ấy vẫn không đủ.  Tôi đã không hoàn toàn thức tỉnh hoặc suy nghĩ rõ ràng được.  Trong thâm tâm tôi run sợ.

          “Rồi một đêm kia khi ngồi với đứa con trong bóng đêm lờ mờ, những lời của Thánh Vịnh này đã tới trong đầu óc, và một sự bình an tuyệt vời bao phủ tôi.  Đêm này qua đêm khác, tôi đã lập đi lập lại:  ‘Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi;  tôi còn sợ người nào?  Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai?’  Hằng đêm, sự bình an của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi.  Tôi trở nên mỗi lúc một tin tưởng hơn rằng Chúa đang ở với tôi”.

          Đây là một chân lý tuyệt diệu của Chúa:  chúng ta được tạo dựng để bước đi trong đường lối bình an.  Chúng ta đã được Chúa ban Thánh Thần để không phải sống trong sợ hãi.  Chúa Thánh Thần đã dưỡng nuôi chức phận làm con Chúa của chúng ta, để chúng ta có thể tin tưởng kêu lên  “Cha ơi!  Xin cứu con!” mỗi khi chúng ta sợ hãi. 

          - Xin hãy cứu con!  Con không biết phải làm sao vượt qua được với bản án tù giam của con.

          - Xin hãy cứu con!  Con bị thất nghiệp và không biết phải làm sao để trả những chi phí trong nhà.

          - Xin hãy cứu con!  Con không biết phải nói gì làm gì trong cuộc phỏng vấn tìm việc.

          - Xin hãy cứu con!  Con bị ung thư và nghĩ đến tương lai con rất sợ.

          Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của bạn!  Con đường lúc này dường như tăm tối, nhưng Chúa sẽ chiếu tỏa ánh sáng của Người trên đó.  Người là Đấng nâng đỡ bạn, không chỉ trong những việc “thiêng liêng” mà là trong mọi sự.  Sợ hãi là điều có thực.  Ai cũng có lúc cảm thấy sợ hãi.  Nhưng sợ hãi không làm cho bạn phải tê liệt.  Sợ hãi không làm cho bạn phải gác lại những điều Chúa muốn bạn làm.  Chúa Ki-tô ở trong bạn còn lớn hơn cả sự sợ hãi nữa.  Người là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa, xin hãy là nơi con nương náu khỏi sự sợ hãi, để con được bước đi trong bình an hôm nay.  Xin Chúa chiếu ánh sáng Chúa trên con và làm cho được mạnh mẽ để thi hành điều Chúa dạy con làm”.