Thứ Tư tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:1-6

 

Bởi đâu ông ta được như thế?... Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a hay sao?  (Mác-cô 6:2,3)

 

          Bất kể chúng ta đã biết Chúa Giê-su được bao lâu rồi, Người vẫn có thể làm cho chúng ta phải ngạc nhiên.  Những người hàng xóm với Người có lẽ tưởng rằng họ đã biết Người như đi guốc trong bụng.  Có thể một trong những người đầu bạc sẽ cúi xuống, tay chạm đầu gối và nói:  “Này anh Giê-su, tôi đã biết anh từ ngày anh mới cao bằng thế này này!”  Nhiều người trong số đồng bào sống trong thành đã cho rằng Người chẳng là gì ngoài những gì họ đã tiên đoán:  có lẽ chỉ là một bác thợ mộc, hoặc có lẽ là một người rất đạo đức, hoặc có lẽ là một tên hơi cuồng tín.  Có thể một số người khác cởi mở hơn.  Nhưng hầu hết họ đều không thể hiểu được bác thợ đã đổi đời này.  Họ đã đóng Người vào trong một cái thùng, rồi khi Người cố gắng cho họ thấy cái thùng của họ không vừa với Người thì họ liền xúc phạm đến Người.

          Có khi nào bạn cảm thấy Chúa Giê-su làm cho bạn ngạc nhiên không?  Nếu có, bạn cũng đừng sợ vì bạn đang thuộc về một nhóm người tốt.  Thành viên của Nhóm Mười Hai thường sửng sốt khi Chúa Giê-su tiếp tục tỏ mình ra cho họ biết, ngay cả về cái chết và sự phục sinh của Người!  Cách thức Người thường làm cho chúng ta ngạc nhiên, đó là qua những điều Người muốn chúng ta thực hành.  Có lẽ bạn nhớ lại một dịp nào đó bạn cảm nhận được Chúa Thánh Thần dẫn dắt và phản ứng đầu tiên của bạn giống như là “Chúa muốn con cùng cầu nguyện với người đó?” hoặc “Chúa muốn con tha thứ cho hắn?  Con tưởng Chúa là một Thiên Chúa công bình mà!”

          Đây là một ngạc nhiên khác:  Điều quan trọng không phải là chúng ta luôn đúng khi đánh giá về Chúa Giê-su.  Dường như Người rất thích làm cho mọi sự nên mới.  Nhưng điều quan trọng là chúng ta đáp lại như thế nào khi thấy Chúa làm cho mình phải ngạc nhiên.  Chúng ta có chống cự và tháo chạy không?  Hay chúng ta cố gắng theo sát sự dẫn dắt của Người, ngay cả khi phải thử và bước vào một con đường mới Người mở ra cho chúng ta?

          Có một nghịch lý ở đây.  Chúa Giê-su là tất cả những gì chúng ta cần đến.  Chúng ta cần phải biết nhiều hơn về đường lối và tư tưởng của Người.  Chúng ta cần cảm nghiệm tình yêu của Người hơn nữa khi mối tương quan của chúng ta phát triển.  Như thế bạn sẽ quen với cảm nghiệm ấy.  Người sẽ giữ cho bạn luôn tuyệt vời trong suốt cuộc đời bạn.  Và thực sự còn điều gì sung sướng hơn là ngạc nhiên trước Đấng yêu thương bạn không sao nói hết được?

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết đi theo sự dẫn dắt của Chúa mà không chống cự lại”.