Chúa Nhật tuần 5 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 5:1-11

 

Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.  (Lu-ca 5:10)

 

          Bạn thử nghĩ về những gì sẽ bị gạt ra ngoài câu chuyện, giả như Chúa Giê-su không bao giờ nói điều này với ông Phê-rô.  Vẫn là một phép lạ tuyệt vời và một trong “những câu chuyện về cá” hay nhất mọi thời.  Một người đánh cá lão thành trong nghề nghiệp mà chẳng bắt được một con cá nào.  Tiếp đến là một người khách lạ bảo ông hãy quăng lưới lại một lần nữa, rồi ông ta bắt được một mẻ cá đầy lưới!  Nguyên sự kiện đó cho thấy Phê-rô đang đứng trước một người có mối tương quan đặc biệt với Thiên Chúa và dĩ nhiên đây là một bài học quan trọng.

          Khi bảo Phê-rô là ông sẽ là kẻ lưới người ta, Chúa Giê-su đang nói với ông về một sứ mệnh.  Giờ đây Phê-rô có một ơn gọi mới.  Ông phải đem các linh hồn vào trong Nước Thiên Chúa.  Chúa Giê-su chứng minh rằng Người sẽ ban cho Phê-rô tất cả những gì ông cần về vật chất:  lưới được cá đối với Chúa không thành vấn đề.  Nhưng với Chúa, lưới được con người mới là giá trị cao nhất.  Cho nên Người ký thác cho Phê-rô bổn phận đem người ta vào trong Giáo Hội Người.  Rồi khi nói:  “Đừng sợ”, Người bảo đảm với Phê-rô rằng Người sẽ ban cho ông cùng một thành công trong sứ vụ mới giống như Người đã ban cho ông mẻ cá vậy.

          Vậy bạn có một kế hoạch nào để chia sẻ Tin Mừng không?  Bạn có ý tưởng gì về những người bạn sẽ chia sẻ Tin Mừng với họ không?  Bạn hãy cố gắng thực hiện kế hoạch ấy.  Hãy chọn lấy năm người và mỗi ngày cầu nguyện cho họ.  Bạn hãy xin Chúa mở tâm hồn họ và ban cho bạn những cơ hội để chia sẻ đức tin của bạn với họ.

          Bạn cũng hãy xin Người dẫn dắt bạn trong những điều bạn nói.  Bạn có thể kể cho một người nghe về chính bạn đã gặp được Chúa như thế nào.  Bạn có thể mời một người khác đi dự Thánh lễ hoặc chầu Thánh Thể.  Hay bạn có thể hỏi một người khác tại sao họ không tin, rồi bạn cứ gieo một hạt giống đức tin.  Đừng lo lắng về kết quả.  Cứ tín thác rằng Chúa sẽ dẫn người ta vào bất cứ “chiếc lưới” nào bạn đã quăng ra.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con lòng ao ước đưa người ta về với Chúa.  Xin Chúa giúp con nhận ra nhu cầu của họ, gặp gỡ họ tại nơi họ đang sống và sẵn lòng nói với họ về ơn cứu độ của Chúa”.