Thứ Ba tuần 5 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 1:20-2:4

 

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!  (Sáng Thế 1:31)

 

          Thực là một bài đọc hay dành cho ngày trước khi mùa Chay bắt đầu!  Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết Cha chúng ta đã thấy mọi sự Người dựng nên đều tốt lành, rồi là “rất tốt” khi Người dựng nên người nam và người nữ (Sáng Thế 1:31).  Nhờ sự quan tâm ấy của Thiên Chúa, chúng ta trở thành tuyệt đỉnh của công cuộc tạo dựng!

          Thậm chí dù chúng ta bị thất sủng, chúng ta vẫn là tạo vật được Người ủng hộ và trân quý.  Người ban cho chúng ta một giá trị thật cao đến nỗi Người đã hứa cho chúng ta một Đấng cứu độ.  Bạn hãy dành một chút thì giờ và tận hưởng tình yêu Chúa dành cho bạn:  mặc dù bạn tội lỗi, Người vẫn yêu thương bạn hết lòng và mong đem bạn về bên trái tim Người.  Người còn đi thật xa đến độ sai Chúa Giê-su đến để hy sinh mạng sống cho bạn nữa!

          Mùa Chay là thờ gian tuyệt hảo để xin Chúa làm những phép lạ trong đời bạn để bạn có thể phản ánh những cái “rất tốt” Người muốn ban cho bạn mỗi ngày một hơn.  Đó là cơ hội tốt nhất để trái tim bạn được tình yêu Thiên Chúa đâm thủng, không những trái tim được đâm thủng mà còn trở nên mềm mại nữa.  Bằng cách đó, Người có thể nắn đúc bạn thành hình ảnh Người trọn vẹn hơn.

          Bạn hãy để cho chân ý này chìm sâu vào tâm hồn:  Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi ban ân sủng cho bạn.  Người không bao giờ mệt mỏi khi cùng làm việc với bạn để giúp bạn được trở nên giống như Người hơn.  Thực vậy, Người rất vui thích dành thì giờ ở với bạn!  Người muốn làm cho toàn hảo công việc Người đã khởi đầu nơi bạn và Người muốn dành hết cả thời gian cần thiết để thực hiện điều ấy, năm này qua năm khác, mùa Chay này qua mùa Chay khác.

          Vậy khi mùa Chay lại bắt đầu trong năm nay, bạn hãy hết mình bước vào mùa Chay với mong ước thay đổi.  Bạn hãy nói với mình rằng Cha trên trời muốn đem bạn vào trong mối tương quan sâu đậm hơn với Người.  Hãy tin rằng Chúa muốn nắn đúc bạn để bạn có thể phản ánh sự tốt lành của Người cho những người chung quanh bạn được thấy.  Nhất là bạn hãy biết nếu bạn muốn lãnh nhận những phúc lành này, bạn cần phải để cho trái tim mình trở nên mềm mại và hướng về Người.

          Hôm nay bạn hãy đến với Chúa trong cầu nguyện, mở lòng và sẵn sàng để Người dạy dỗ bạn.  Bạn càng mở lòng, các ân sủng của Chúa càng đổ tràn đầy trên bạn.

 

          “Lạy Cha, con thật ngạc nhiên khi Cha gọi con là “rất tốt”!  Lạy Chúa, xin hãy đến và tiếp tục đào tạo con theo hình ảnh của Chúa”.

 

______________

 

 

Xin lưu ý:  Ngày mai là Thứ Tư lễ Tro, bắt đầu mùa Chay.  Các bài suy niệm hằng ngày sẽ thuộc về Mùa Chay, chứ không ở phần Thường niên. Xin xem Mùa Chay