Thứ Hai tuần 5 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 1:1

 

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.  (Sáng Thế 1:1)

 

          Khi nghĩ đến sự diệu kỳ của công cuộc tạo dựng, có khi nào bạn nghĩ đến con vịt không?  Phải, có lẽ bạn cũng nên nghĩ.  Bạn thấy chứ, một sự kiện tuyệt diệu về loài vịt, đó là khi ấp trứng chúng trở nên thức tỉnh trước việc người hay vật đầu tiên qua lại mà chúng nhìn thấy.  Các nhà khoa học gọi đây là “truyền lại bản năng”.  Sự liên kết tức thời này tạo ra một liên kết vĩnh viễn với đối tượng và lập tức “được in sâu” vào hệ thống não của con vịt con.

          Thường thì vịt con được truyền bản năng từ vịt mẹ và sẽ đi theo mẹ, bắt chước những hành động của vịt mẹ, và như vậy nó sẽ học được cách sinh tồn.  Tuy nhiên nếu không có vịt mẹ truyền bản năng, vịt con sẽ học bản năng ấy từ một vật khác, như một con người hoặc thậm chí một trái banh nữa.  Khi ấy nó sẽ theo một người hay một vật và bắt chước hành động của họ.  Đáng buồn là vịt sẽ không sống nổi ngoài hoang dã nếu nó không được huấn luyện lại.

          Không giống như các con vịt, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.  Chúng ta được dựng nên để tìm kiếm và theo Người.  Bạn có thể còn nói là chúng ta được tạo nên để phản ánh dung mạo của Người.  Tuy nhiên cũng như con vịt có thể học sai bản năng với một con người, chúng ta cũng có khuynh hướng học sai với những điều không đúng.  Có thể chúng ta đánh mất mục tiêu.  Có thể chúng ta đã ý thức hoặc không ý thức khi bắt đầu học với những cái thuộc trần gian này:  việc thăng chức trong nghề nghiệp, thành công của con cái hay một cuộc sống chỉ chú ý đến cá nhân mình.

          Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta có ước muốn tìm kiếm Người, và chúng ta sẽ chỉ tìm được nghỉ ngơi đích thực khi chúng ta đặt Chúa lên hàng đầu trong đời sống chúng ta, nói khác đi, khi chúng ta học bản năng từ nơi Người.  Làm như vậy, chúng ta sẽ thấy tất cả những ước ao được thỏa mãn.  Rồi không những chúng ta thấy mình được thỏa mãn, mà còn học được tất cả những kỹ thuật “sinh tồn” để sống trong thế giới lụn bại này.

          Vậy hôm nay bạn hãy dừng lại một ít phút và xét lại xem bạn đang để tâm hồn, thời giờ và chú ý vào những gì.  Có lẽ bạn đang vất vả vì bị kẹt xe, hoặc phải đối xử với con cái như thế nào, nhưng hãy dành một phút để điều chỉnh lại tâm hồn bạn với Chúa.  Hãy trở về học hỏi với Chúa.  Chúa đang chăm sóc chúng ta, và nếu chúng ta theo Người, Người sẽ dẫn chúng ta bình an đến bất cứ nơi nào Người muốn chúng ta tới.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng Chúa không chỉ là Đấng tạo dựng muôn loài.  Chúa còn là Cha của con nữa.  Xin giúp con biết hướng tâm hồn và trí khôn vào Chúa, để con có thể bước đi trong đời mà vẫn chiếu tỏa được hình ảnh Chúa cho mọi người con gặp”.