Chúa Nhật tuần 7 Thường niên

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:1-11

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

Ai nấy đều sửng sốt và phân vân.  (Công Vụ Tông Đồ 2:12)

 

          Nếu có một chân lý chúng ta cẩn phải lấy làm cốt lõi cho ngày lễ hôm nay, thì đó chính là lễ Hiện Xuống là lễ dành cho mọi người!  Những người Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam… Những cư dân tại Mỹ-châu, Âu-châu, Phi-châu và Á-châu.  Những công dân Ba-lan, Nhật-bản, Hàn quốc, Kazakhstan.  Phải, hết mọi người!

          Bài đọc thứ nhất hôm nay bao gồm toàn thể thế giới quen thuộc thời Chúa Ki-tô, nằm trong danh sách những khách viếng thăm Giê-ru-sa-lem đã được chứng kiến biến cố Thánh Thần được tuôn đổ xuống trên các tông đồ.  Rồi từ ngày đó trở đi, không có gì thay đổi.  Mặc dù chúng ta chưa chứng kiến sự hoàn tất, nhưng Cha trên trời của chúng ta vẫn rất mong muốn đổ Thánh Thần xuống trên mọi người trong thế giới này.

          Chúng ta hết thảy đều cần đến Thánh Thần, vì chỉ có Người mới có thể làm cho chúng ta đủ khả năng và sức mạnh để sống đời sống mà Chúa Giê-su đã đem lại cho chúng ta trên thập giá.  Chúng ta cần có Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đến chân lý, nhất là chân lý về Chúa Giê-su.  Mỗi ngày không biết bao nhiêu thông tin và ý kiến cố gắng giành lấy chỗ đứng của Đấng ban sự sống đời đời.  Nhưng giữa những tiếng ồn ào đó, Thánh Thần tiếp tục phán dạy, bảo chúng ta mỗi ngày rằng Chúa Giê-su muốn hành động một cách mạnh mẽ trong đời sống chúng ta.

          Nhưng Thánh Thần không chỉ nói trong tâm hồn chúng ta.  Người còn ban cho chúng ta lời, lời của Chúa, để an ủi những ai sầu khổ và khích lệ những kẻ sa ngã.  Người ban cho chúng ta sự khôn ngoan nữa, để biết khi nào cần lắng nghe thay vì nói.  Người sẵn sàng dạy chúng ta biết tiến tới trong bình an, tin tưởng vào sự dẫn dắt của Người, thậm chí cả khi chúng ta không thấy được con đường phải đi.

          Việc tuôn đổ Thánh Thần trước sự chứng kiến của những người từ khắp nơi trên thế giới nói lên điều Thiên Chúa công khai phán rằng:  “Ta không bỏ mặc chúng con phải thất vọng.  Ta sẽ nâng đỡ chúng con.  Ta sẽ dạy dỗ và làm cho chúng con được can đảm, mạnh mẽ và đủ năng lực để thi hành những điều Ta kêu gọi chúng con làm”.

          Vậy hôm nay bạn hãy mở rộng tâm hồn và xin Chúa Cha ban cho bạn được thêm Thánh Thần của Người.

 

          “Lạy Cha, con cần đến Thần Khí của Cha!  Xin Thánh Thần ngự đến và đổ đầy tràn tâm hồn con hôm nay, giống như trong ngày Hiện Xuống đầu tiên!”