Thứ Hai tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:14-29

 

Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.  (Mác-cô 9:22)

 

          Bạn hãy tưởng tượng khung cảnh bài Tin Mừng hôm nay:  một người cha đến với các môn đệ của Chúa Giê-su bởi vì ông ta cần một phép lạ.  Đám dân chúng tụ tập lại.  Các môn đệ quây quần chung quanh con trai ông ta và ra lệnh cho thần dữ phải xuất khỏi nó.  Và rồi các ông không làm nổi.  Có người trong đám đông phê bình rằng mấy môn đệ thiếu lòng tin và việc ấy đưa họ tới cuộc tranh luận sôi nổi.  Đồng thời niềm hy vọng cũng nhạt dần trên khuôn mặt của người cha.

          Chẳng phải là buồn khi việc khẩn cầu để có được một phép lạ chữa lành lại biến thành một cuộc cãi cọ giữa các môn đệ với một số lãnh đạo tôn giáo hay sao?  Hoàn cảnh đòi hỏi phải có hành động, thế mà các môn đệ còn mải lo tranh luận thua thắng.  Cho nên không lạ gì khi Chúa Giê-su đến và hỏi tại sao họ đang tranh luận với nhau thì họ đã không dám trả lời Người.

          Giờ đây bạn hãy xem Chúa Giê-su đã bước vào thế giới của người cha khi Người hỏi:  Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?  Người cam kết với ông ta rằng mọi sự đều có thể nếu có lòng tin, rồi Người trừ quỷ.  Cuối cùng Người bước tới, nhẹ nhàng cầm tay đứa bé và đỡ nó đứng dậy.

          Quả thực là một sự trái ngược!  Các môn đệ thì bị lôi cuốn vào việc tranh luận, còn Chúa Giê-su lại quan tâm đến việc biểu lộ tình yêu thương.  Tình yêu đã tạo nên sự khác biệt ngày xưa và vẫn còn tạo nên sự khác biệt ấy ngày hôm nay!  Mỗi ngày chúng ta đều gặp gỡ những người cần cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giê-su dành cho họ.  Điều họ còn cần hơn cả những kiến thức về Thiên Chúa, đó là nhận biết Người chăm sóc cho họ.  Nhưng họ lại cần nhận ra qua chúng ta.

          Bạn hãy nghĩ đến việc Chúa đã tỏ ra cho bạn biết tình yêu của Người như thế nào và hiện giờ Người vẫn còn tỏ ra cho bạn.  Người không chỉ thông báo cho bạn từ nơi thiên đàng xa xôi.  Nhưng Người đi vào thế giới của bạn và tỏ ra qua nhiều cách rất cụ thể.  Là người phàm, Chúa Giê-su đã đi vào những tình huống tuyệt vọng của những người Chúa muốn đến với họ.  Người cảm nhận đau đớn, đói khát và những thiếu thốn của tất cả chúng ta, rồi Người còn đem lại cho chúng ta ơn cứu độ qua chính thân xác Người.

          Vậy hôm nay, Chúa Giê-su đang mời bạn hãy cùng với Người bước vào cuộc sống của những người Chúa muốn đến.   Có ai Người muốn chỉ cho bạn thấy không?  Bạn hãy sẵn sàng đến với họ.  Bạn hãy sẵn sàng có một lời khích lệ.  Bạn hãy sẵn sàng cùng sánh bước với họ và tham dự vào cuộc đời họ.  Bạn cứ làm như thế, và bạn sẽ tỏ Chúa Ki-tô ra cho một trong những con cái của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dẫn con đến với những người mà con có thể đem tình yêu của Chúa tới cho cuộc đời họ”.