Thứ Năm tuần 7 Thường niên

Suy niệm Huấn ca 5:1-8

 

Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác.  (Huấn ca 5:5)

 

          “Chắc chắn là Chúa hiểu mà!”  Bạn có thường nghĩ theo lối ấy khi bạn phải đối phó với một cám dỗ hay không?  “Chúa là Đấng hay thương xót.  Người biết thật khó cho tôi phải thắng vượt cái tội này.  Cho nên tôi đừng quá cứng rắn với chính mình”.  Cũng có thể có một chút sự thật về khẳng định trên, nhưng bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta một sự quân bình cần thiết.  Nếu khẳng định cổ điển trên là một khẳng định ấn tượng thì bài đọc Tin Mừng hôm nay củng cố cho những lời của sách Huấn ca:  “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi” (Mác-cô 9:43).

          Cả hai bài đọc hôm nay đều bảo chúng ta rằng tội lỗi là điều nghiêm túc và Thiên Chúa cũng hành xử một cách nghiêm túc.  Phải, Người là một người Cha hết lòng yêu thương và đầy thương xót.  Nhưng chúng ta đừng để cho chân lý này làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa, biến Người thành một người trông coi vui vẻ và dễ tính.  Giống như một người cha tốt, Người kỳ vọng vào các con cái Người.  Người biết những yếu đuối của chúng ta, nhưng Người cũng mong chúng ta phải cố gắng hết sức mà thắng vượt những yếu đuối ấy.  Người mong chúng ta hãy cộng tác với Người đang khi Người tìm cách uốn nắn chúng ta theo hình ảnh Con Một Người.

          Tất cả chúng ta đều có những lãnh vực khó khăn trong cuộc sống.  Có thể tính khí bạn nóng nảy.  Hoặc có thể bạn thấy tránh phê bình một số hạng người nào đó là việc khó mà giữ được.  Vậy đâu là sự sẵn sàng của bạn trước những thách đố ấy?  Nếu bạn nghiêm túc cố gắng sửa đổi, nếu bạn thường xuyên thú nhận những điều ấy khi đi xưng tội, và nếu bạn tích cực đi tìm ân sủng Chúa để giúp bạn thắng vượt, thì khi ấy bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa.  Còn trái lại, nếu bạn đang có một thái độ lừng khừng về tội lỗi, nếu bạn bỏ qua nó, coi như “chuyện nhỏ”, thì khi ấy cần phải thay đổi.

          Những bài đọc hôm nay mời chúng ta hãy xét lại thái độ của mình, cả đối với tội lỗi cũng như đối với lòng thương xót của Chúa.  Bạn có coi Chúa như là chẳng có sao hết không?  Bạn có khuynh hướng che đậy tội lỗi bạn không?  Thực sự Chúa Giê-su không muốn bạn cắt bỏ tay hay móc mắt mình đi.  Nhưng Người muốn bạn hãy ngừng dùng tay bám lấy cám dỗ, rồi Người cũng muốn bạn hãy bảo vệ mắt bạn khỏi những điều tội lỗi.  Lòng thương xót của Chúa là để giúp bạn thi hành những việc ấy, chứ không chỉ đơn thuần là để tha thứ những lỗi lầm của bạn mà thôi đâu.

 

          “Lạy Chúa, xin cho con đừng khinh nhờn lòng thương xót của Chúa.  Xin giúp con nhổ đi tận rễ bất cứ điều gì làm mất lòng Chúa”.