Thứ Bảy tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 11:27-33

 

Ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?  (Mác-cô 11:28)

 

          “Bạn nghĩ mình sẽ đi đâu?”  “Bạn nghĩ mình sẽ làm gì?”  Tất cả chúng ta đều bị hỏi những câu hỏi như thế vào lúc này hay lúc khác.  Bình thường người hỏi câu hỏi đó thực sự chẳng cần biết câu trả lời, nhưng là để thử xem chúng ta trả lời thế nào thôi.  Đó cũng là cách của những nhà lãnh đạo tôn giáo khi họ hỏi Chúa Giê-su:  “Ai cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mác-cô 11:28).  Điều mà họ thực sự muốn hỏi Người là:  “Ông nghĩ ông là ai mà lại làm phép lạ và giảng dạy với uy quyền như vậy?”

          Nếu các nhà lãnh đạo thực sự muốn biết về nguồn gốc uy quyền của Chúa Giê-su, thì tất cả họ hãy đọc trong Kinh Thánh Cựu Ước của họ:  “Thiên Chúa của anh em đây rồi… Chính Người sẽ đến cứu anh em.  Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.  Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò” (I-sai-a 35:4-6).  Qua Chúa Ki-tô, Thiên Chúa đã đến viếng thăm dân Người qua cách thức mới và mạnh mẽ!

          Tin mừng không mờ tối đâu!  Nơi Chúa Giê-su, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, sứ điệp hy vọng và cứu chuộc của Người đã được công bố lớn tiếng và rõ ràng.  Chúa Giê-su không đến với chúng ta như một câu đố để người ta phải giải nghĩa.  Ngay từ lúc Người chịu phép rửa của Gio-an, Thiên Chúa đã công bố rõ ràng Chúa Giê-su là ai:  “Đây là Con yêu dấu của Ta” (Mát-thêu 3:17).  Rồi từ lúc ấy, Chúa Giê-su đã tỏ ra cho mọi người thấy uy quyền của Người đến từ Thiên Chúa.  Người chữa lành kẻ yếu đau.  Người trừ quỷ.  Người phán những lời tha thứ và thương xót.  Trong mọi điều Người nói hay làm, Người đều tỏ cho chúng ta thấy khuôn mặt nhân loại của Thiên Chúa.

          Vậy bạn nghĩ Chúa Giê-su là Đấng nào?  Hôm nay bạn hãy mở mắt và hãy nhìn Người trong tất cả vẻ huy hoàng và uy nghi của Người.  Người là Chúa của mọi tạo vật.  Người là Đấng Tự Hữu vĩ đại, biết rõ bạn trước cả khi bạn sinh ra.  Người là Đấng Thánh, có quyền trên sự sống của bạn, và nhất là có quyền trên tất cả những gì muốn ngăn cản hoặc giữ bạn lại để không cho bạn theo đuổi tình yêu và lòng thương xót của Người.  Vậy bạn hãy đặt tín thác vào Chúa.  Bạn hãy nương tựa vào sức mạnh và quyền năng của Người.  Người không ở xa bạn đâu.  Người không ẩn mặt đâu.  Nhưng Người ở ngay đây, ở trong tâm hồn bạn và trong gia đình bạn, đang đợi bạn gặp gỡ Người.  Vậy bạn hãy ra đi, hãy xin, hãy tìm và hãy gõ cửa.  Người sẽ trả lời bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng rằng uy quyền của Chúa thật vô cùng cao cả và sâu xa!”