Thứ Năm tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:46-52

 

“Anh muốn tôi làm gì cho anh?”...  “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”.  (Mác-cô 10:51)

 

          Bạn thử tưởng tượng đang lái xe một mình trên quãng đường sương mù dày đặc đến nỗi bạn không thể nhìn thấy gì qua kiếng xe.  Bạn bắt đầu lái chậm lại, nói với mình:  “Tôi muốn nhìn thấy được!  Tôi muốn nhìn thấy được!”  Rồi bây giờ bạn thử tưởng tượng mình đã lái xe trên con đường sương mù một tháng trời, một năm trời hoặc mười năm trời rồi.  Bạn có thấy là bạn cũng giống như anh Ba-ti-mê không?  Là một người mù, anh ta đã thu gọn cuộc đời mình lại làm một kẻ ăn xin, không ai giúp đỡ mình đang mò mẫm trong tối tăm.  Nhưng khi nghe nói Chúa Giê-su đến, anh đã xếp lại nỗi tuyệt vọng và lớn tiếng kêu cứu.

          Ngồi bên lề đường, sống nhờ của bố thí, Ba-ti-mê rõ ràng mong đợi có thể nhìn thấy được.  Anh mong đợi được giải phóng khỏi cuộc đời ăn xin vô vọng, cuộc đời mà anh chẳng được ai biết đến hoặc bị xua đuổi mỗi khi cố gắng xin người khác giúp đỡ.  Đích thực cuộc đời của anh là như vậy và còn nhiều điều khác nữa khi anh gặp Chúa Giê-su!  Sự kiện Ba-ti-mê được chữa lành đã đưa anh tới việc trở lại.  Nó thúc giục anh liệng đi cái áo choàng, biểu tượng cho cuộc đời cũ của anh, và “lên đường” đi theo Chúa Giê-su (Mác-cô 10:52).

          Bạn cần Chúa Giê-su làm gì để bạn có thể được biến đổi giống như vậy?  Có lẽ bạn cần Người giúp bạn sắp xếp lại cuộc sống để bạn trung thành với việc cầu nguyện hơn, để bạn thấy được Chúa Giê-su rõ ràng hơn.  Có lẽ bạn cần Người dẹp đi những phân tâm lôi kéo bạn đi tứ phía, để bạn có thể chú tâm vào kế hoạch Người dành cho đời bạn.  Hoặc có thể bạn cần Người giải thoát bạn khỏi sự giận dữ, thái độ không tha thứ, hoặc thù hận, để bạn có thể nhận ra Người nơi những người khác.  Còn việc chữa lành thể xác hoặc thiêng liêng thì sao?  Dù là lãnh vực nào, bạn cứ kêu lên với Chúa Giê-su.  Cứ tiếp tục xin, giống như anh Ba-ti-mê vậy.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su hỏi bạn:  “Con muốn Thầy làm gì cho con?”  Rồi bạn hãy dốc hết tấm lòng ra cho Người.  Hãy tin và tín thác rằng Người đang nghe từng lời bạn nói.  Hiện giờ Người đang hành động để ban cho bạn lòng ao ước sâu xa nhất của tâm hồn bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác Chúa.  Xin Chúa cất đi tất cả những gì ngăn cách con với Chúa, để con có thể yêu mến và phụng sự Chúa hơn nữa”.